HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere her

ERDO-MØDE HOS DD 13-14. DEC.

Det var DD's tur til at være vært for ERDO-mødet, hvor en række EU-lande drøfter potentialet for en fælles affaldsløsning.Læs nyheden her

UNDERSØGELSER AFSLUTTET

En samlerapport om de supplerende mellemlager-studier er nu afleveret til Uddannelses- og Forskningsministeriet.Læs nyheden her