Reaktor DR 1 opføres som den første i 1957 på en tom mark på Risø halvøen.

BAGGRUND OG HISTORIE

Atomstation Risø blev opført i rasende fart i slutningen af 1950´erne. Forhåbningerne til den ny teknologi var store. Her mere end 50 år senere er selvsamme anlæg under afvikling. Dansk Dekommissionering er oprettet til at varetage afviklingen. Risø består dog som stærk forskningsinstitution med en ny agenda.

 

Foto: Reaktor DR 1 opføres i 1957 som det første atomanlæg på en tom mark på Risø.

Forhåbningerne var store, da Atomenergikommissionen (AEK) i 1956 besluttede at opføre et nationalt forskningscenter inden for atomkraft og nuklear teknologi. Atomstation Risø blev opført i en vældig fart, som bar præg af tidens entusiasme for den ny teknologi. Danmark skulle gøre sig sine egne erfaringer ud i det, som skulle munde ud i fredelig udnyttelse af atomkraft til samfundets tarv.

Atomstation Risø blev indviet 6. juni 1958 med deltagelse af en række prominente gæster, heriblandt Niels Bohr og kongeparret.

I 1985 traf Folketinget beslutning om ikke at indføre atomkraft i Danmark. Forskningen på Risø havde på det tidspunkt allerede skiftet retning.

I år 2000 besluttede Risøs bestyrelse at nedlægge de nukleare anlæg og koncentrere indsatsen på andre områder.

DD blev oprettet i 2003 og fik anlæggene overdraget samt en række tilknyttet personale. DR 1 var det første anlæg, som blev dekommissioneret, og ifølge planen vil alle seks anlæg samt bygninger være afviklet senest i 2023.

 

Udskriv