SIliciumkrystaller kvalitettjekkes før eller efter bestråling

SÅDAN FOREGIK SILICIUMPRODUKTIONEN

Da siliciumproduktionen for alvor gik i gang på DR 3 i 1975 var der i alt 5 bestrålingsfaciliteter, der var placeret i grafitreflektoren. De var 3" (tommer) i diameter (~ 7,5 cmø).

 

Foto: Kvalitetstjek af siliciumkrystallerne.

I årene herefter skete en løbende udvikling i siliciumproduktionen, så der også blev installeret to faciliteter til 4" (~ 7,5 cmø) krystaller og senere også en til 5" (~ 12,5 cmø) i forsøgsrør i det tunge vand. Alle faciliteterne var placeret i lodrette forsøgshuller, og indsætning og udtagning af krystallerne skete manuelt vha. en blyafskærmet flaske.

I 1990 udvidede Risø kapaciteten med først en vandret facilitet og nogle år efter endnu en magen til. Disse to var også til bestråling af 5" (~ 12,5 cmø) krystaller og var desuden automatiske.

Risøs Isotoplaboratoriet stod for bestrålingen og modtog færdigproducerede siliciumkrystaller [Si] fra kunderne i størrelserne 3", 4" eller 5" i diameter. Krystallerne blev efterset en for en, og hvis de var ubeskadigede anbragt i bestrålingsdåser af aluminium. Hvis en dåse ikke var fyldt helt op af Si-krystaller, blev der fyldt ud med grafitklodser for at centrere dem i dåsen for at sikre en jævn bestråling. Dåserne blev herefter lukket med bund og top og kørt over til bestråling i reaktoren.

Siliciumproduktion
Operatøren programmerer "siliciumkørslen" på den halvautomatisk vandrette siliciumfacilitet. Bag operatøren står en transportvogn til krystallerne. I baggrunden køres krystallerne ind i faciliteten vha. transportvognen, der kan tippes op i vandret.SiliciumTransp200

Bestrålingsforløbet for de lodrette faciliteter var, at operatøren ved hjælp af en transportflaske anbragte en Si-dåse i riggen og igangsatte bestrålingsforløbet på instrumenteringspanelet ved at indstille det angivne tælletal. Når bestrålingen var færdig, blev den af et vandtryk (bestrålingsriggen var vandfyldt) skudt op til en køleposition uden for kernen, men stadig inden for reaktorafskærmningen. Efter ½ time blev den med transportflasken overført til lageret, hvor den skulle køle i 6 døgn. Det var urenhederne i aluminiumsdåsen, som blev radioaktive og skulle henfalde, ikke selve siliciumkrystallen.

Siliciumkrystallerne blev transporteret vha. blyklædt flaske fra reaktor til lager for afkøling.

For de vandrette faciliteters vedkommende var der noget mindre manuelt arbejde for operatørerne. Dåserne med Si-krystaller i blev ladt ind i en lagertromle, og en diskette med bestrålingsdata indlæst. Herefter kunne bestrålingsfaciliteten automatisk afvikle en bestrålingsserie på 4 stk. Når en bestråling var afsluttet, blev dåsen automatisk overført til lagertromlerne, som var indeholdt i faciliteten. Efter 6 døgns køling kunne operatørerne så udtage dåserne. SiliciumMåle150

Når bestrålingerne af Si-krystallerne var udført og havde kølet i lagrene, blev de kørt tilbage til Isotoplaboratoriet. Her blev de først pakket ud af dåserne og visuelt inspiceret. Derefter blev de vasket med vand og sæbe for at afrense overfladekontaminering. Inden krystallerne blev pakket ned og returneret til kunden, blev strålingsniveauet på alle overflader målt med en monitor.

Strålingsniveauet på alle overflader måles, før silicliumkrystallet returneres til kunden.

VandretSiliciumTegn575


Tegningen viser en vandret siliciumfacilitet set foroven. Reaktoren er til højre, og faciliteten er afskærmet med beton. Krystallerne blev ladt ind i venstre side og ind i den inderste række huller af den store tromle (lageret for ubestrålede dåser). Herfra blev de først overført til den lille tromle og umiddelbart efter videre til bestrålingsrøret. Efter endt bestråling blev dåsen anbragt 2 døgn i den lille tromle (vandkølet lager for bestrålede dåser) for at afkøle. Dåsen blev herefter overført automatisk til den yderste række huller i den store tromle (tørt lager for bestrålede dåser). Efter at have kølet 4 døgn dér, kunne operatøren udtage den færdige dåse og returnere den til Isotoplaboratoriet.

Udskriv