HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere

NU GROVRENSES HOT CELLS

Efter flere års forberedelse er de stærkt radioaktivt forurenede Hot Cells ved at blive sandblæst med mekaniske arme.Læs nyheden

RISØ KOMMER PÅ MUSEUM

En skattet model af DR 3-reaktoren er blandt de genstande, som Steno Museet netop har hentet til en ny udstilling.Læs nyheden