HVAD LAVER VI?

DD er en statslig organisation etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø. Vi river reaktoranlæg mv. ned samt renser bygninger og arealer, så de nuværende radiologiske restriktioner kan ophæves.
Dekommissionering er en teknisk betegnelse for afvikling af især kemiske og nukleare anlæg.Læs om vores opgave her

DEN LANGSIGTEDE LØSNING

rssDD bidrager til det forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med det radioaktive affald.Læs mere

BLADT LEVERER STÅLBEHOLDERE

DD har indgået stor kontrakt med Bladt Industries A/S om specialfremstillede stålbeholdere til radioaktivt affald.Læs nyheden

GAMLE TANKE I SMÅ BIDDER

Risøs underjordiske rørsystem til aktivt vand fjernes gradvist. I en labyrintisk kælder skærer DD-folk nu to gamle tanke op.Læs nyheden