Alléen fra hovedvejen ned til bunde af halvøen er omkranset af høje poplerFaldsikringskursus

DD ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Med det mener vi en arbejdsplads, hvor der er fagligt udfordrende opgaver, gode samarbejdsforhold og fleksible arbejdsvilkår. Hvor arbejdsliv og privatliv kan forenes, og hvor der er plads til alle.

Vores personalepolitik lægger vægt på medarbejdertrivsel og gode resultater gennem fælles mål, inddragelse og samarbejdsrelationer. Find vores personalepolitik i højre kolonne.

De formelle rammer for vores daglige arbejder er:

  • 37 timers arbejdsuge (gennemsnitlig).
  • Flekstid (undtagen for vagtholdene).
  • 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage.
  • Fuld løn under barselsorlov samt lønret i 6, og op til 12 ugers forældreorlov.
  • Mulighed for at afholde fædreorlov for vores mandlige medarbejdere.

DD er en statslig virksomhed. Du vil derfor blive ansat i henhold til den gældende overenskomst/organisationsaftale indgået mellem Finansministeriet og den forhandlingsberettigede organisation.

Alle organisationsaftaler har indført ny løn. Dette betyder, at lønnen er bygget op med en basisløn samt mulighed for kvalifikations- eller funktionstillæg. Alle medarbejdere aflønnes derfor forskelligt. Hvis vi tilbyder dig en stilling, vil vi komme med et konkret oplæg til lønniveau.

Vi afholder lønforhandlinger en gang om året. Som udgangspunkt forhandler den lokale tillidsrepræsentant på medarbejdernes vegne. Dog har akademikerne mulighed for at forhandle individuelt.

Pensionen følger reglerne i organisationsaftalen. Rent teknisk betragtes 1/3 af pensionbidraget som egetbidrag og 2/3 er arbejdsgiverbidrag, men reelt indbetaler vi den fulde sum til den relevante pensionskasse.

 

I DD har vi en række tilbagevendende sociale arrangementer. Den første mandag i måneden holder vi fælles morgenmad, hvor der ofte er en kort orientering om aktuelle emner og evt. nye medarbejdere kan blive præsenteret.

Vi holder sommerfest og julefrokost, og hvert andet år slår vi dørene op for familien til vores familiedag, hvor der er god mad og leg for alle aldersgrupper.

Derudover holder vi et par faglige arrangementer hvert år og en række mindre komsammener. Det kan være julegløgg, nytårskur, receptioner eller morgenmad i anledning af jubilæer eller medarbejdere, der går på pension eller efterløn.

DD tilskynder medarbejderne til en sund levevis og understøtter positive tiltag indenfor sundhedsfremme, bl.a. ved at yde økonomisk tilskud til medarbejderes deltagelse i visse aktiviteter, der kan virke sundhedsfremmende, f.eks. rygestopkurser og løb.

DD deltager i DHL-stafetten, Risø Løb og Roskilde Park Stafet og har nogle gange også været tilmeldt "Vi cykler på arbejde" eller "Frisk op" kampagnerne.

DD-medarbejdere har mulighed for at melde sig ind i motionsforeningen på DTU Risø, hvor der udover diverse sportsaktiviteter er motionsrum til fri benyttelse af medlemmer. Der er også mulighed for at booke ½ time hos fysioterapeuten, der er på Risø en gang om ugen til konkurrencedygtige priser.

Vi har desuden indført en meget populær frugtordning, der sørger for frisk frugt til alle ugen igennem.

Sikkerhedsudvalget har fokus på, at arbejdspladsen bliver indrettet så ergonomisk rigtigt som muligt bl.a. ved rådgivning om arbejdsstillinger og indkøb af ergonomisk korrekte borde og kontorstole.

Det overordnede mål med kompetenceudviklingen i DD er at sikre, at de fornødne kompetencer er til stede, når de efterspørges, og at skabe mulighed for faglig og personlig udvikling for den enkelte medarbejder.

DD's opgave er kompliceret, men veldefineret, og afgrænset i tid. Opgaveløsningen forudsætter en bred vifte af kompetencer, som løbende skal vedligeholdes. Den tidsmæssige begrænsning og opgavens unikke karakter nødvendiggør, at kompetenceudviklingen også sætter fokus på medarbejdernes mere langsigtede markedsværdi. Det er således en del af DD's vision, at medarbejderne skal opnå en erfaring, som er brugbar også uden for DD.

Udskriv