Behandlingsstation for radioaktivt affald

BEHANDLINGSSTATIONEN

Behandlingsstationen fungerer som modtagestation for al radioaktivt affald i Danmark.

Behandlingsstationens hovedopgave er at modtage, behandle og lagre alt nukleart affald. Vi har ansvaret for drift og overvågning af affaldslagrene og driver desuden et konventionelt rensningsanlæg for Risø-området, et par laboratorier og et vaskeri og systue, som varetager vask af arbejdstøj mv. for DD. Derudover indsamler Behandlingsstationen konventionel kemisk affald fra Risø-området, som videresendes til behandling andetsteds i Danmark.

Hertil kommer behandling og lagring af alt nukleart affald udsprunget af dekommissioneringen af anlæggene på Risø.

I forbindelse med dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø bidrager Behandlingsstationen med viden om håndtering og registrering af affald.

Behandlingsstationen spiller desuden en betydelig rolle i forberedelserne til den langsigtede løsning, der senere skal etableres for det radioaktive affald.

Behandlingsstationen vil være den sidste af de seks nukleare anlæg, som bliver nedlagt. En ny og mindre behandlingsstation vil blive etableret, formodentlig i forbindelse med en langsigtet løsning for affaldet.

Læs mere under "Kommende projekter"

Udskriv