Toppen af reaktor DR 3

Der tages boreprøver af DR 3 for at kortlægge mængde og type af radioaktivitet i reaktoren.

FORSØGSREAKTOR DR 3

Reaktor DR 3 blev sat i drift i 1960. I år 2000 blev den lukket ned - i første omgang pga. mistanke om en utæthed i reaktortanken, men nedlukningen endte med at være permanent.

Reaktor DR 3 var en tungtvandsreaktor med en termisk effekt på 10 MW.
Til sammenligning er Bar­se­bäck 1-reaktoren på 1800 MW.

Reaktoren har bl.a. været brugt til neutronfysisk grundforskning, materia­le­forskning og fremstilling af isotoper, blandt andet til medicinske og in­dustri­elle anvendelser. Reaktoren har også været anvendt til neu­tronbestrå­ling af silicium til brug i halvlederindustrien. Det daværende Risø lavede ca. 1/3 af verdensproduktionen sidst i 1990'erne. Læs mere i "Siliciumdotering - en god forretning" og i "Sådan foregik siliciumproduktionen".

I løbet af de 40 år blev der udført en del modifikationer, men mange komponenter er stadig de oprindelige. Al vedligeholdelse og ændringer i systemerne blev udført af DR 3's eget personale.

Efter lukning af reaktoren i 2000 blev alt brændslet fra 40 års drift sendt retur til USA efter aftale.

Den igangværende dekommissionering af DR 3 er delt i to hovedfaser og i alt seks etaper:

Første hovedfase:

  • Sekundært kølesystem
  • Udstyr uden for reaktorblok og tungtvandsrum (perifere systemer)
  • Tungtvandsrummet

Anden hovedfase:

  • Reaktorblokkens indre dele
  • Beton i reaktorblok
  • Bygninger

Første hovedfase i dekommissioneringen er afsluttet, idet alle sekundære og perifere systemer er afmonteret og fjernet. Tungtvandsrummet under reaktoren er også tømt, jf. Afsluttede projekter

Anden hovedfase i dekommissioneringen af DR 3 er i gang, hvorunder reaktorens indre dele fjernes og reaktorblokken nedbrydes. Læs mere under Aktuelle projekter

 

Udskriv