Valsning af brændselsplader i Teknologihallen (Brændselsfabrik)

Dette foto er fra 1968 og viser operatørerne i gang med at valse brændselsplader til brug i DR 3

TEKNOLOGIHALLEN (BRÆNDSELSFABRIKKEN)

Teknologihallen, som har været anvendt til fremstilling af uranbrændselselementer til DR2- og DR3-reaktoren, skal efter dekommissioneringen frigives til anden anvendelse.

Indtil 1988 har hele Teknologihallen været anvendt til fremstilling af brændselselementer med højt beriget uran. Senere er kun en del af hallen anvendt til fremstilling af brændselselementer med lavt beriget uran.

Det øvrige område blev rengjort, gennemmålt for kontamination og nedklassificeret til brug til andre formål.

Dekommissioneringen af Teknologihallen er afsluttet på nær enkelte udeståender. Arbejdet omfattede fjernelse af en række inventar og udstyr, nedtagning eller dekontaminering af ventilationskanaler, fjernelse eller dekontaminering af aktive afløbssystemer i de stærkt kontaminerede områder og dekontaminering af hallen i øvrigt med henblik på friklassificering af hele bygningen.

Kontamineringen i hallen bestod af ikke-bestrålet uran i form af støv, pulver og afsætninger på overflader.

 

Udskriv