Luftfoto af Risøhalvøen

ÅRSRAPPORT 2017

13. marts 2018

Årets resultater lever samlet set op til det forventede på tilfredsstillende vis.

Vigtige milepæle har i 2017 været fjernelsen af den inderste reaktortank i DR 3 og grovrensningen af de tre første Hot Cells.

Læs mere om Dansk Dekommissionerings både faglige og økonomiske resultater:
Årsrapport 2017

Udskriv