Der gøres klar til at fjerne hot spots fra Hot Cell, nov. 2010

"Hot spots" suges ud af cellerne med støvsuger. I baggrunden ses afskærmningen af tromlen til affaldet.

"HOT SPOTS" FJERNES FRA HOT CELL

13. december 2010

"Hot Spots" er små stærkt radioaktive genstande, som er tabt på borde og gulv under driften. De fjernes for at nedbringe det generelle strålingsniveau i det affald, som vil komme som følge af sandblæsning af betoncellerne.

Inde i de seks betonceller sidder der rundt omkring såkaldte "hot spots" på borde og gulve. Det drejer sig om ganske små, meget radioaktive genstande, som er blevet tabt på gulve og borde inde i cellerne under driften af anlægget. Den største er ca. 1 cm3 og de mindste er omkring 1 mm3.

Disse partikler har et højere radioaktivitetsniveau end resten. Det er derfor hensigtsmæssigt at fjerne dem, før den generelle rensning af cellerne sættes i gang. Dels kan partiklerne opbevares særskilt i en blyforet tromle, og dels vil strålingsniveauet fra det affald, som produceres ved den senere sandblæsning af cellerne, ikke blive unødigt højt.

"Operation hot spots" blev succesfuldt gennemført i november 2010 i tæt samarbejde mellem ingeniører, teknikere og helseassistenter, som sørger for strålingsbeskyttelse af medarbejdere og omgivelser. Da man ikke kan komme ind i cellerne og samle genstandene op, blev "hot spots"ene suget ud med støvsuger via de gennemføringer, der er fra cellefronten. Alle de identificerede hot spots blev fjernet. For at overholde grænseværdierne for stråling til "naboerne", blev en række Risø-kontorer midlertidigt evakueret under transporten til mellemlageret.

Som det ofte er tilfældet, når vanskelige arbejdsoperationer med forhøjet risiko for strålingsudsættelse skal udføres, blev også "operation hot spots" øvet og afprøvet gentagne gange i en fuldskala-model af en celle, som er opstillet i den forhenværende DR 2 hal (som nu bruges som håndteringshal for radioaktivt affald).

HC_HotSpot_Øve575

Her aftales og øves fjernelsen af "hot Spots" ved en mock up-opstilling i den forhenværende DR 2-hal. Ingeniører, teknikere og helseassistenter samarbejder hele vejen igennem og står her ved den afskærmede affaldsbeholder, som "hot spots'ene" suges over i vha. en støvsuger.

Udskriv