ÅRSRAPPORT 2010

14. april 2011

Årsrapporten indeholder beretning om DD's virksomhed i 2010, og afrapporterer de opnåede resultater i forhold til resultatkontrakten.

Specielt for 2010 kan nævnes færdiggørelsen af metodeanalysen for dekommissionering af de indre dele af DR 3. Desuden bød året på mange udfordringer omkring Hot Cell, hvor dekommissioneringen nu forventes afsluttet i 2012.

Ligeledes er arbejdet mod et dansk slutdepot for radioaktivt affald gået planmæssigt. Forstudier, som udføres af DD, GEUS og SIS, vil som planlagt blive afsluttet i april 2011. Hent årsrapporten her

Udskriv