3 modeller for slutdepot

FORSTUDIERNE TIL SLUTDEPOT FOR RADIOAKTIVT AFFALD ER NU AFSLUTTET

04. maj 2011

Konklusioner og anbefalinger fra forstudierne er offentliggjort på Indenrigs- og Sundhedsministeriet hjemmeside. Bl.a. peges der på 22 egnede områder og anbefales 6 til placering af depotet. Det omfattende materiale er nu overleveret til en tværministriel arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med etablering og placering af slutdepotet.

 

Pressebriefing: Der vil blive afholdt en pressebriefing hos DD torsdag den 5. maj kl. 10.00, hvor der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål af teknisk art til DD, SIS og GEUS samt få forevist udvalgte faciliteter.

Forstudierne til slutdepot for radioaktivt affald er nu afsluttet. Onsdag den 4. maj blev repræsentanter fra Folketinget præsenteret for forstudiernes konklusioner på et møde hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet med deltagelse fra de tre bidragsydere.

Forstudiernes konklusioner er nu offentliggjort og kan downloades fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet hjemmeside:

Læs IM's pressemeddelelse her

Læs resume af hovedkonklusioner og anbefalinger (IM)

Læs DD's hovedrapporten (engelsk)

Læs SIS' hovedrapport (engelsk)

Hent GEUS' rapporter (opdelt i 11 delrapporter) via link i pressemeddelelsen (engelsk)

Pressebriefing: Torsdag den 5. maj, kl. 10.00
Der vil være mulighed for at stille yddybende spørgsmål af teknisk karakter til DD, SIS og GEUS under en pressebriefing, som afholdes hos DD, Frederiksborggade 399, Roskilde. Fremmøde skal ske senest 9.45.

De tre forstudier dækker:
DD: Depotkoncepter (affald, sikkerhedsanalyser og økonomi)
SIS: Transportstudier
GEUS: Geologiske studier af egnede danske lokaliteter til depotet

Læs mere om slutdepot her på siden

 

Udskriv