DD FÅR NY ARBEJDSMILJØLEDER

16. maj 2011

DD har udnævnt forskningstekniker Søren Roed som ny arbejdsmiljøleder. Han tiltræder pr. 15. maj 2011 og tager over efter Henning Jørgensen, som går på efterløn efter seks år på posten.

DD har valgt at bibeholde en lokal arbejdsmiljøleder. Trods ændringer i arbejdsmiljøloven i 2010, som muliggør en nedlæggelse af funktionen. Arbejdsmiljøarbejdet prioriteres højt i DD, og arbejdsmiljølederen besidder en nøgleposition og har som sin fornemmeste opgave at sikre arbejdsmiljøudvalgets beslutninger føres ud i livet og det interne arbejde mellem arbejdsmiljøgrupperne og medarbejderne fungerer.

Arbejde i de nukleare områder fordrer særlige sikkerhedsforanstaltninger og -rutiner, og DD har derfor særlige udfordringer på arbejdsmiljøområdet i tillæg til de konventionelle. Sektionen for Strålings- og Nuklear Sikkerhed står for en stor del af sikkerhedsarbejdet knyttet til strålingsbeskyttelse af medarbejdere og nærområde samt for overholdelse af de internationale forpligtelser. Alligevel kræver stillingen som arbejdsmiljøleder grundig teknisk viden om de nukleare anlæg samt indgående kendskab til regelsættet for nuklear sikkerhed.

Søren Roed272Søren Roed blev valgt som ny arbejdsmiljøleder bl.a. på baggrund af sit indgående kendskab til DD's tekniske anlæg. Han har siden sin ansættelse som forskningstekniker i 1987 haft ansvaret for DD's sikrings- og overvågningssystemer. Derudover har Søren Roed gennem alle årene vist et stort engagement i sikkerhedsarbejdet, bl.a. har han siden 1995 været udnævnt som sikkerhedsrepræsentant for Drift & Vedligehold. Søren har en faglig baggrund som radiomekaniker.

Søren kommer - sammen med den ny arbejdsmiljøorganisation, som blev struktureret efter ændringer i arbejdsmiljøloven i oktober 2010 - til at stå i spidsen for det fremtidige arbejde på arbejdsmiljøområdet. DD har i flere år haft fokus på nedbringelse af arbejdsulykker, bl.a. vha. forebyggende arbejde i form af en nyindført indberetningsordning af nærved-ulykker. Det arbejde vil fortsat være i fokus.

Forskningstekniker Søren Roed er pr. 15. maj 2011
udnævnt til ny sikkerhedsleder for DD.

Andre fokuspunkter for DD's arbejdsmiljøarbejde er tunge løft, sikring ved arbejde i højden samt håndtering af bly. Der er i forbindelse med nedrivning af anlæggene ofte store og tunge genstande, som skal håndteres, og ved bl.a. reaktoren arbejdes der ofte i højden. Der arbejdes også en del med bly, som bruges til afskærmning mod stråling. Arbejde i nukleart klassificerede områder forudsætter altid meget omhyggeligt tilrettelagte arbejdsoperationer. Grundige APV'er udgør derfor grundstenen i meget af DD's sikkerhedsarbejde. Derudover sættes der ind med efteruddannelse og øgede krav til helbredsundersøgelser og kontrolmålinger af arbejdshygiejnisk karakter.

Udskriv