Legetøjskampvognen ombygges til at kunne sondere det utilgængelige terræn i Hot Cells Conveyerkanal.

Legetøjskampvogn bruges som værktøj.

TRAVLHED, FREMDRIFT OG KREATIVITET HAR PRÆGET 2011

22. december 2011

Der har været nok at rive i hos DD i år med tre store projekter og en stribe mindre opgaver. Der har været både fremdrift i projekterne og drillerier med indkøb, og til tider skulle der tænkes ud af boksen for at løse opgaverne.

2011 har været et både travlt og spændende år for DD, hvor primær fokus har været på tre større projekter: Hot Cell-anlægget, DR 3-forsøgsreaktoren og forstudier for slutdepot for radioaktivt affald. Året har budt på både fremdrift og drillerier, og fordret fleksibilitet og kreative løsninger. 
SiliciumrørTjekks300

En af årets store milepæle for 2011 har været demontering af de perifere systemer på forsøgsreaktor DR 3. Milepælen blev nået, da den sidste facilitet, BOE (som rensede heliumdækgas til reaktoren), blev fjernet den 13. december 2011. Nu står reaktoren "nøgen" tilbage og klar til anden fase, hvor det gælder fjernelse af reaktorens indre dele (reaktortank, top shield mv.) og nedbrydning af tungtvandsrummet og selve reaktorblokken.

Det sidste rør måles for radioaktivitet før det trækkes ud af reaktoren.

Gennem året har DR 3-gruppen parallelt udarbejdet den omfattende projektbeskrivelse af fase to. Projektbeskrivelsen blev godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder i december 2011, og de har således givet grønt lys for den videre afvikling af Danmarks sidste forsøgsreaktor. Læs mere om DR 3 under "Vores opgaver/Aktuelle projekter"

Det andet store projekt, dekommissionering af Hot Cell-anlægget, viste sig vanskeligere end forudset, og har desuden kaldt på anvendelse af utraditionelle værktøjer.

Efter planen skulle der i 2011 være taget hul på rensning af de seks stærkt radioaktivt forurenede betonceller. Det viste sig dog vanskeligere at anskaffe det rette specialtilpassede og fjernbetjente udstyr end først antaget. Derfor har projektholdet måtte sadle om, så de i stedet for at afrense cellerne har taget fat på opgaver, som skulle have været løst på et senere tidspunkt.

En af disse opgaver, udtagning af conveyorkanalen, krævede en alternativ løsning og hjælp fra legetøjsindustrien. I Hot Cell-anlægget løber den ca. 30 meter lange kanal under bordene på tværs af cellerne. Kanalen har tjent til transport af mindre emner mellem de seks celler. Transporten er sket med conveyorvognen, som kan køres frem og tilbage i conveyorkanalen ved hjælp af et kædetræk.

Som forberedelse til udtagningen, blev der foretaget karakteriseringsundersøgelser, som har til formål at fastlægge omfanget af radioaktiv forurening i kanalen, herunder tilstedeværelsen af eventuelle "hot spots" (meget små partikler med et højt radioaktivitetsindhold).

Da kanalen er svært tilgængelig både pga. sin størrelse og placering i de forurenede celler, måtte projektet gribe til utraditionelle metoder for at afdække forureningsgraden. Til dette formål indkøbte DD's værksted en fjernbetjent legetøjskampvogn, som var lille nok til at køre gennem kanalen.

DDtankKampvognen blev udstyret med ekstra lang ledning, kamera, lys og strålingsdetektor og sendt ind gennem kanalen. Kampvognens patruljering afslørede, at der var adskillige "hot spots" ud over den ene, som fremgik af det gamle dokumentationsmateriale. Oplysningerne bruges til at fastlægge, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal til, når kanalen fjernes fra anlægget i 2012.

Den indkøbte legetøjstank bliver udstyret med lys, kamera og strålingsdetektor, så den kan afdække forureningsgraden i den smalle conveyorkanal i Hot Cell-anlægget.

Læs mere om Hot Cell under "Vores opgave/Aktuelle projekter"

En anden milepæl som DD krydsede i 2011 var offentliggørelsen af forstudierne for slutdepot for radioaktivt affald. Onsdag den 4. maj 2011 blev delrapporterne præsenteret for de politiske partier og efterfølgende offentliggjort på Sundhedsministeriets hjemmeside. Udpegningen af 22 egnede og seks anbefalede områder til placering af slutdepotet vakte en del opmærksomhed både i medierne og hos de berørte kommuner. DD fik i den efterfølgende tid travlt med at byde medierne indenfor for at fremvise det radioaktive affald og forklare baggrunden for forstudierne. Læs mere om slutdepot under "Vores opgave/Slutdepot"

Alt tyder på at 2012 vil blive lige så travl for virksomheden. DR 3 projektets første opgave bliver nedbrydning af tungtvandsrummet under reaktorblokken. For Hot Cell gælder forberedelse og gennemførelse af den fjernbetjente sandblæsning af malingen på cellernes indvendige overflader samt indkøb af udstyr til at suge det brugte blæsemiddel og maling ud og overføre det til DD's affaldstromler.

Udskriv