ÅRSRAPPORT 2011

10. april 2012

Årsrapporten indeholder beretning om DD's virksomhed i 2011, og afrapporterer de opnåede resultater i forhold til resultatkontrakten.

Specielt for 2011 kan nævnes, at den samlede projektbeskrivelse vedrørende dekommissioneringen af DR 3 samt tilhørende aktstykke blev færdiggjort. Hertil kommer, at forstudierne omkring etablering af et dansk slutdepot blev afsluttet, og delrapporterne blev præsenteret for de politiske partier i maj 2011.

Hent Årsrapport 2011 under "Publikationer"

Udskriv