Karakterisering af conveyorkanal via legetøjsbil, Hot Cell

Det komplicerede Hot Cell projekt kræver særlige foranstaltninger til beskyttelse af medarbejderne.

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2011

29. marts 2012

I 2011 har der i forebyggelsens tjeneste igen været fokus på at øge indberetnings-hyppigheden for nærved ulykker. Målet var at fordoble antallet fra 10 til 20. Der indkom i alt 14 indberetninger.

DD udgiver hvert år en arbejdsmiljøredegørelse, som indeholder DD's arbejdsmiljømål og beretter om nye tiltag og om projekter, som i årets løb har givet særlige udfordringer på området.

I 2011 har der i forebyggelsens tjeneste igen været fokus på at øge indberetningshyppigheden for nærved ulykker. Målet var at fordoble antallet fra 10 til 20. Der indkom i alt 14 indberetninger.  Indsatsen fortsætter i 2012.

Der er i årets løb sket 8 arbejdsulykker, som heldigvis ikke var alvorlige og ikke forårsagede fravær. (Målene for 2012 er igen 0 fraværsulykker)

Rensningen af Hot Cell-anlægget har pga. anlæggets kompleksitet budt på særlige udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Bl.a. har nogle af arbejdsoperationerne skullet indøves i et ikke radioaktivt miljø, før de blev udført.

Læs mere i arbejdsmiljøredegørelsen 2011

Udskriv