Alléen fra hovedvejen ned til bunde af halvøen er omkranset af høje popler

RESULTAT AF OMEGNSSTUDIER

01. februar 2013

GEUS har nu afleveret resultaterne af de omegnsstudier, som er fortaget i fem kommuner med henblik på at finde det bedst egnede sted til opbevaring af det radioaktive affald.

Den tværministerielle arbejdsgruppe, der er nedsat for at finde det bedst egnede sted til at etablere et slutdepot til opbevaring af radioaktivt affald fra Risø, har i holdt møde torsdag den 31. januar.

På mødet præsenterede GEUS resultaterne af de omegnsstudier, som er gennemført med bidrag fra Naturstyrelsen i henholdsvis Skive, Struer, Kerteminde, Lolland og Bornholm Kommuner.

Læs ministeriets pressemeddelelse og omegnsstudierne her.

Udskriv