ORGANISATIONSÆNDRING

08. februar 2013

DD har ændret sin organisation pr. 1. februar 2013. Forud ligger en grundig analyse og diskussion af, hvordan vi mest hensigtsmæssigt organiserer os om opgaveløsningen.

I den nye organisation er ansvaret for dekommissioneringsprojekterne samlet ét sted; denne ændring trådte reelt i kraft medio 2012. Også ansvaret for driften bliver nu samlet ét sted, hvor det tidligere var delt mellem to sektioner. Hensigten med ændringen er gennem en mere éntydig fordeling af opgaverne at opnå en mere optimal udnyttelse af ressourcerne.

Se det nye organisationsdiagram her.

Udskriv