Luftfoto af Risøhalvøen

STATUS FOR DEN NUKLEARE SIKKERHED

18. december 2015

Ny statusrapport siger god for DD's aktiviteter.

De nukleare tilsynsmyndigheder (Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen) har for første gang udgivet en statusrapport for den nukleare sikkerhed i Danmark. Fremover vil en sådan rapport udkomme hvert tredje år.

Rapporten handler primært om Dansk Dekommissionerings aktiviteter, og den samlede vurdering er blandt andet, at:
"Afviklingen af de nukleare anlæg på Risø-området forløber som planlagt og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale krav til sikkerhed og strålebeskyttelse. Fremskridt i afviklingen er i stigende grad afhængig af et valg af en langsigtet løsning for håndtering af det danske radioaktive affald."

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Udskriv