Luftfoto af Risøhalvøen

ÅRSRAPPORT 2015

10. marts 2016

De to store dekommissioneringsprojekter - DR 3 og Hot Cells - er godt på vej, og samlet set modsvarer de resultater, DD har opnået i 2015, vores ressourceanvendelse på tilfredsstillende vis.

Læs Dansk Dekommissionerings årsrapport 2015.

Udskriv