ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2015

15. marts 2016

Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2015 inden for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Få også et eksempel på de særlige udfordringer, vi står over for i forhold til såvel konventionel som nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse.

DD's arbejdsmiljøredegørelse 2015

Udskriv