Den fjernbetjente sandblæsning af Hot Cells øves i en kopi af cellerne.

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2016

24. marts 2017

Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2016 for at fastholde et godt arbejdsmiljø.

Dansk Dekommissionering [DD] arbejder med materialer, der udsender ioniserende
stråling eller er radioaktivt forurenede. Dermed adskiller DD's sikkerhedsarbejde sig
væsentligt fra de fleste andre virksomheder i Danmark. Samtidig er DD også stillet
overfor en række udfordringer vedrørende konventionel sikkerhed, som er meget lig
dem andre virksomheder oplever.

I DD arbejder vi med materialer, der udsender ioniserende stråling eller er radioaktivt forurenede. Dermed adskiller DD's sikkerhedsarbejde sig væsentligt fra de fleste andre virksomheder i Danmark. Samtidig er DD også stillet overfor en række udfordringer vedrørende konventionel sikkerhed, som er meget lig dem andre virksomheder oplever.

Den årlige arbejdsmiljøredegørelse beskriver vores indsats og resultater. I år beskrives blandt andet Hot Cell-projektet - et særligt komplekst eksempel på de udfordringer, vi står over for i forhold til såvel konventionel som nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse.

Læs vores arbejdsmiljøredegørelse for 2016

 

Udskriv