METAL ROSKILDE PÅ BESØG

20. juni 2017

DD har en del medarbejdere, der er medlemmer af Dansk Metal. Derfor har lokalafdelingens journalist aflagt visit.

Resultatet er en fem sider lang reportage i det seneste nummer af Metal Roskilde. Her bliver der blandt andet fortalt om, hvordan man som håndværker i DD også får lov til at være Ole Opfinder, og om det tætte samarbejde der er med andre faggrupper som ingeniører og helsefysikere.

Læs reportagen side 8 - 12

Udskriv