INTERNATIONALE INSPIRATIONSKILDER

I Storbritannien, Tyskland, Schweiz og Østrig finder man anlæg, der kan sammenlignes med forsøgsanlæggene på Risø. DD-medarbejdere besøgte som inspiration til planlægningsarbejdet disse anlæg for at udveksle erfaringer med kollegerne der.

Storbritannien
Indtil april 2005 havde United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) ansvaret for dekommissionering af et stort antal forsøgsreaktorer og laboratorier. Men siden da har ansvaret påhvilet en helt ny organisation, The Nuclear Decommissioning Authority (NDA), som tillige har fået ansvaret for dekommissionering af landets civile kraftreaktorer. UKAEA vil dog fortsat spille en væsentlig rolle som udførende af dekommissioneringsarbejdet.

Der skal dekommissioneres op mod 150 anlæg fordelt på 20 lokaliteter. To af de anlæg er af særlig interesse for DD: Forsøgsanlægget Harwell i England og Dounreay anlægget i Skotland, hvor der findes henholdsvis to og en reaktorer af samme type som vores egen DR 3.

På Harwell drejer det sig om to reaktorer, der har været lukket siden 1990. De befinder sig begge i fase 2 af dekommissioneringen: Begrænset brug af området. Målet er her at bringe anlæggene til greenfield og omdanne området til erhvervsområde. Dele af området er allerede lejet ud til de fremtidige brugere, selvom der går mange år, inden området helt kan frigives.

Tyskland
På forskningscenter Karlsruhe i Tyskland - Forschungszentrum Karlsruhe (FZK) - har man erfaring med dekommissionering af forsøgsanlæg for kernekraft, hvoraf nogle minder om de danske anlæg.

Programmet for dekommissionering på FZK omfatter bl.a. fem reaktorer, heraf også kernekraftreaktorer, som er placeret uden for forskningscentrets område. Budgettet for dekommissioneringen er på 1990 mio. euro.

To af reaktorerne under FZK's program er allerede nået til greenfield-stadiet, bl.a. kernekraftværket Niederaichbach, som er det første anlæg i Tyskland, der har gennemgået en total dekommissionering. Ud over aktiviteterne på FZK er der i øjeblikket gang i 10-15 dekommissionerings-projekter i Tyskland, bl.a. reaktorerne på de tidligere østtyske værker Rheinsberg og Greifswald. På FZK findes der også et stort lager til mellemlagring af radioaktivt affald.

Schweiz
På den schweiziske pendant til Risø, Paul Scherrer Institut (PSI) finder man to forsøgsreaktorer, SAFIR og DIORIT, som er i et fremskredet stade af nedrivning. Reaktorerne var af samme størrelse som vores, og nogle af de teknikker, der er anvendt ved nedbrydningen af disse reaktorer, vil vi kunne gøre brug af.

Østrig
Forskningscenter Risøs søsterorganisation i Østrig, ARC Seibersdorf, har dekommissioneret en forsøgsreaktor, der minder om DR 2. Ved nedbrydningen er der anvendt teknikker til skæring i beton, som DD har anvendt på DR 1.

Disse erfaringer tog DD med sig i den indledende planlægningsfase. Der foregår til stadighed udveksling af erfaring med flere af disse steder, bl.a. gennem DIDO-gruppen. Læs mere om DIDO-gruppen i nyhedsarkivet.

Udskriv