Toppen af reaktor DR 3

KVALITETS- OG ARBEJDSMILJØLEDELSE

Forhold vedrørende konventionel sikkerhed og kvalitetsledelse er forankret i en stabsenhed, som refererer direkte til direktøren, jf. organisationsbeskrivelsen.

Kvalitetsledelse
Kvalitetsledelsessystemet, KMS, omfatter de lov - og myndighedskrav, som gælder for DD.
DD har tre certificeringer vedrørende kvalitet:

  1. Kvalitetsledelsesstandarden ISO 9001
  2. Kvalitetsledelsesstandarden ISO 17025 , som giver DD lov til at måle og frigive affald iht. gældende myndighedskrav.
  3. KLS - som er DD's sikkerhedskvalitetsstyringssystem vedrørende elsikkerhed.

Arbejdsmiljø
DD prioriterer en sikker, sund og udviklende arbejdsplads meget højt. Det er DD's ledelse, der i samspil med sikkerhedsorganisationen har ansvaret for, at arbejdsmiljøpolitikken bliver gennemført, og at der er et godt arbejdsmiljø i DD. Læs mere om vore arbejdsmiljø under "Konventionel sikkerhed" og om arbejdsforhold under "Job i DD".

Udskriv