Luftfoto af Risøhalvøen

UDBUD

OPLYSNINGER OM POTENTIELLE UDBUD I 2016

Denne oversigt over potentielle udbud må ikke forveksles med en bekendtgørelse om køberprofil, udarbejdet i henhold til Udbudsdirektivet, artikel 35 og bilag VIII, nr. 2, litra b).

Der er ikke flere forventede EU-udbud i 2016.

Udskriv