Radioaktivitetsskilt

RADIOAKTIVITET OG STRÅLING

Vi lever i en radioaktiv verden, hvor mennesket konstant udsættes for stråling fra naturligt forekommende radioaktive stoffer og stråling fra verdensrummet.

Selvom de radioaktive stoffer først blev opdaget for kun godt et århundrede siden, har de og den stråling de udsender eksisteret siden Jordens skabelse.

Den viden vi har om radioaktivitet og stråling er grundlagt gennem forskning gennem de sidste godt 100 år og har ført til mange fremskridt i bl.a. medicinsk diagnostik og behandling og til udvikling af en række tekniske fremskridt inden for industri, landbrug og forskning.

Men den har også ført til udvikling af kernevåben. Opdagelsen af radioaktivitet og stråling har derfor - som alle opdagelser - mulighed for at blive anvendt til gavn for menneskeheden men også for at blive misbrugt.

Gennem studier af de overlevende fra bombesprængningerne i Hiroshima og Nagasaki i 1945 har man fået forøget viden om strålingens skadelige virkning og også fået nye begreber og enheder inden for strålingsbeskyttelse.

Det er derfor vigtigt, at man i takt med at man i større og større omfang benytter radioaktive stoffer og stråling i hospitalsvæsenet og industrien, også ved hvordan man beskytter sig mod stråling, og hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude.

Helsefysik er det fagområde, der bl.a. beskæftiger sig med måling af stråling, strålingsdoser, radioaktivitet og strålingsbeskyttelse.

DD har derfor også en sektion for helsefysik, Sektion for Strålings- og Nuklear Sikkerhed, der beskæftiger sig med måling og beregning af strålingsdoser og strålingsbeskyttelse af medarbejdere og nærmiljø. I sektionen er der ansat både helsefysikere og helseassistenter, der fører tilsyn med, at dekommissioneringen af de nukleare anlæg foregår på en strålingsmæssigt forsvarlig måde for både personale, naboer og omegnsmiljø.

Udskriv