Tromler med radioaktivt affald på mellemlager

AFLEVERING AF RADIOAKTIVT AFFALD

Dansk Dekommissionering har Danmarks eneste modtagestation for radioaktivt affald. Hvis du bruger radioaktive kilder, er du forpligtet til at aflevere dit affald hos vores Behandlingsstation, så vi kan håndtere det sikkert og miljømæssigt forsvarligt.

Inden du må overdrage affaldet, skal du beskrive det og aflevere dokumentation til Behandlingsstationen. Vi vurderer oplysningerne, og på grundlag af dem kan vi indgå en aftale om, hvornår og hvordan overdragelsen af affaldet skal finde sted.

Det er af hensyn til miljøet og medarbejdere meget vigtigt, at du ikke afleverer radioaktivt affald uden forudgående aftale med Behandlingsstationen.

Til højre finder du den online følgeseddel, som skal udfyldes og indsendes til Behandlingsstationen. Du kan også finde vejledning og brochure samt prisblad i kolonnen til højre.

Kontakt

Driftskontor tlf. 2272 6306 / 4633 6394

Ansvarshavende: Sektionschef Kirsten Hjerrild Nielsen, tlf. 4633 6303.

Læs mere om Affaldshåndtering og om sektionen Affald, Dekommissionering & Drift, som driver Behandlingsstationen.

 

Udskriv