Job hos os

En sædvanlig arbejdsplads, en usædvanlig opgave

D ansk Dekommissionerings cirka 85 medarbejdere har mange forskellige fagligheder; de primære faggrupper er håndværkere og ingeniører. Inden for hver faggruppe er der et bredt spænd af uddannelsesretninger.

Når vi har en ledig stilling, slår vi som offentlig virksomhed altid stillingen op og ansætter ikke på baggrund af uopfordrede ansøgninger.

De arbejdsopgaver, vi har i DD, kræver generelt, at man er ansvarlig, vedholdende og grundig. Vi løser en unik miljøopgave, og da der ikke er nogen manual, skal man samtidig være fleksibel, god til at samarbejde og i stand til at tænke nyt.

Nedenfor kan du se en video, hvor helsefysiker Mikkel Øberg og håndværker Thomas Nielsen fortæller om dét at arbejde i DD, og under videoen møde seks andre af deres kolleger. Klik på hver af dem for at læse mere.

"I et stort firma bliver man gerne ekspert i et smalt felt. Her får jeg lov til at lave mange forskellige ting."
×

Bjarne Damsgaard

Ingeniør

"I et stort firma bliver man gerne ekspert i et smalt felt, fordi alting skal effektiviseres. Er man ekspert i at ordne de grønne papirer, så bliver man sat til det, mens en anden ordner de røde papirer. Og omvendt: i et lille firma står man tit meget alene. Så den her størrelse virksomhed passer mig godt. Her får jeg lov til at lave mange forskellige ting.

Mit arbejde som projektleder indeholder alt lige fra myndighedskontakt og tungere skriftlige opgaver til at snakke med håndværkere og organisere praktiske opgaver. Det er både alsidigt og med spændende tekniske udfordringer.

Når man kommer fra det private erhvervsliv til en virksomhed som vores, skal man vænne sig til den store politiske bevågenhed, og at andre hensyn end det rent tekniske kan spille ind. Man må lige ændre fokus. Der går også rigtig meget tid med myndighedskontakt, så tålmodighed er en dyd."

"Det giver mening for mig, at jeg ser de mennesker, jeg med min funktion og faglighed, er med til at beskytte."
×

Sidse Lærke Lolk

helsefysiker

"Jeg nusser ikke kun papirer, men er også ude og se projekterne. I min funktion bruger jeg meget tid på planlægning, udregning af scenarier og andre mere teoretisk funderede opgaver. Men jeg er også ude og se min planlægning ført ud i livet, og hvilken effekt det har på projekterne.

Det giver mening for mig, at jeg ser de mennesker, jeg med min funktion og faglighed, er med til at beskytte. Samtidig med at jeg kan følge effekten af mit arbejde fra skrivebord til udførelse.

Jeg bliver fagligt udfordret, både internt men også i det store internationale samarbejde som vi er en del af, og det gør at jeg hele tiden både er med til at rykke andres, men også min egen forståelse, og dermed være en del af en spændende udvikling, både personligt og internationalt.”

"Om morgenen får jeg overblik over, hvad der skal nås – og så kommer dagen som regel til at gå med noget helt andet."
×

Malou Drewsen

Myndigheds- & kvalitetskoordinator

”Efter at have været sekretær her i 6 år, var jeg vokset ud af den rolle og blev ansat som teknisk koordinator. Det var en nyoprettet stilling, så jeg var i høj grad selv med til at skabe jobbeskrivelsen. Senest er jeg blevet en del af funktionen Kvalitet, Miljø & Sikkerhed, så nu har jeg igen fået ny titel og fået tilført nogle nye arbejdsopgaver.

Min dag består af en god blanding af forudsigelighed og uforudsigelighed, og det passer mig rigtig fint. At få en masse forskellige ender til at mødes og gå op i en højere enhed, det synes jeg, er givende. Om morgenen får jeg overblik over, hvad der skal nås, og hvad der kunne være rart at nå – og så kommer dagen som regel til at gå med noget helt andet. Det betyder, at jeg må jonglere en del rundt med mine arbejdsopgaver.

Selvom vi arbejder under nogle forholdsvis stive systemer og rammer, er der en høj grad af fleksibilitet her. Jeg får lov til at gøre tingene på min egen måde et langt stykke hen ad vejen.”

"Når andre kørte med små fjernstyrede biler, så kørte jeg med nedbrydningsrobotter. Den erfaring bruger jeg nu på nye måder."
×

Rune D. Nielsen

håndværker

”Jeg er uddannet murer og har derudover nogle erfaringer, som jeg kan bruge her. For eksempel servicerede min far i sin tid nedbrydningsrobotter - når andre kørte med små fjernstyrede biler, så kørte jeg med robotter.

Nedbrydningsarbejdet i DD er ikke bare at hive noget ned. Alt skal pilles fra hinanden stille og roligt, for der sker tit noget uventet. Så skal man stoppe op og sammen vride hjernerne for at finde en anden løsning. Vi ender tit med at bruge udstyr og gængse metoder på nye måder.

Jeg har været på mange projekter i DD, både langvarige og korte. Nogle gange går et projekt på pause, fordi noget skal afklares, og så kommer man i mellemtiden på et nyt projekt. På den ene side kan det være lidt frustrerende, fordi der hele tiden er hængepartier. På den anden side gør det, at man får brudt den daglige trummerum og prøver noget nyt.”

Fakta om os

DD er en offentlig virksomhed

Ansættelsesproces

Ved jobopslag modtager og behandler vi en række personlige data. Læs, hvordan vi behandler ansøgeres persondata.

Til hver ledige stilling nedsætter vi et ansættelsesudvalg, der består af:

 • Personalelederen
 • Eventuel projektleder eller kollega
 • HR-medarbejderen

Når ansøgningsfristen er udløbet, tager ansættelsesudvalget stilling til alle ansøgninger og udvælger kandidater til jobsamtaler. Indkaldes du til samtale, vil ansættelsesudvalget være til stede.

Når der er ansat en kandidat, får alle ansøgere svar. Har du ikke været til samtale, får du et skriftligt svar. Har du været til samtale, får du en mundtlig tilbagemelding.

Arbejdstid

Som offentlig arbejdsplads er vi underlagt statens aftaler og vilkår. Vi har en 37 timers arbejdsuge inklusiv betalt frokostpause.

Vi har flekstid, det vil sige, at du gennemsnitligt arbejder 37 timer om ugen.

(Flekstiden gælder ikke for de medarbejdere, der indgår i vores døgnbemandede vagtordning.)

Hvis du har sparet timer sammen, kan du aftale med din personaleleder at holde hele eller halve fridage.

Sikkerhed

DD skal demontere og afrense de oprindelige nukleare anlæg, der findes på Risø. Uden for de nukleare anlæg er der ingen ekstra stråling i området, kun den naturlige baggrundsstråling, som findes overalt i landet.

Under demonteringen kan en del arbejdsoperationer udsætte medarbejderne for radioaktiv forurening og ekstra stråling. Vi passer på både medarbejdere og omgivelser gennem omhyggelig planlægning og konstant overvågning.

Alle medarbejdere får undervisning i strålingsbeskyttelse, og vi bærer to forskellige slags dosimetre (et dosimeter er en brik, som måler, hvor meget stråling hver enkelt modtager). Derudover afgiver relevante medarbejdere jævnligt urin- og blodprøver.

Vi har også stor fokus på konventionel sikkerhed. DD sørger for sikkerhedssko, arbejdstøj og andre relevante hjælpemidler. Medarbejdere, der skal arbejde i højder, med el, køre i truck, med kran eller lignende, kommer på de nødvendige kurser. Alle medarbejdere skal på brandslukningskursus og tilbydes et førstehjælpskursus. Det er en del af vores kultur, at vi hjælper hinanden med at holde øje med sikkerheden.

Børnefamilie?

Udover gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdstiderne, tilbyder vi også forældre:

 • Alle forældre har ret 48 ugers orlov med dagpenge, heraf er 11 uger reserveret til mor og 11 uger til far. I DD tilbyder vi fuld løn for følgende perioder:
  • Far: 9 uger
  • Mor: 6 uger før termin, 20 uger efter fødsel
  • Til deling: 6 uger
 • To årlige omsorgsdage pr. barn 0-7 år
 • Mulighed for frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag.

Uopfordret ansøgning

Alle Dansk Dekommissionerings stillinger bliver slået op offentligt, for at sikre en så transparent ansøgningsproces som muligt.

Ønsker du at høre mere om at arbejde hos os, eller påtænker at sende en ansøgning til en stilling hos os er du velkommen til at kontakte  HR-specialkonsulent Kathrine Kure Jacobsen på kkja@dekom.dk eller 4633 6393.

Skip to content