Job hos os

En sædvanlig arbejdsplads, en usædvanlig opgave

Dansk Dekommissionerings cirka 80 medarbejdere har mange forskellige fagligheder; de primære faggrupper er håndværkere og ingeniører. Inden for hver faggruppe er der et bredt spænd af uddannelsesretninger.

Når vi har en ledig stilling, slår vi som offentlig virksomhed altid stillingen op og ansætter ikke på baggrund af uopfordrede ansøgninger.

De arbejdsopgaver, vi har i DD, kræver generelt, at man er ansvarlig, vedholdende og grundig. Vi løser en unik miljøopgave, og da der ikke er nogen manual, skal man samtidig være fleksibel, god til at samarbejde og i stand til at tænke nyt.

Nedenfor kan du se en video, hvor helsefysiker Mikkel Øberg og håndværker Thomas Nielsen fortæller om dét at arbejde i DD, og under videoen møde ni andre af deres kolleger. Klik på hver af dem for at læse mere.

"Der er ikke noget japperi. Når du får en opgave, bliver der også afsat tid til, at den skal laves ordentligt."
×

Lidia B. Kildentoft

helseassistent

"Du skal være klar til omstillinger. Det er ikke alting, jeg selv kan kontrollere – og det har jeg godt af. Jeg skulle da lige vænne mig til, at der pludselig kunne blive ringet efter mig, og så måtte jeg omrokere mine opgaver. Men det lærer man hen ad vejen, og det gør så også hverdagen lidt sjovere.

Fordi tingene skal gøres så omhyggeligt og med så stor fokus på sikkerhed, får du ikke stress af at være her. Der er ikke noget japperi. Når du får en opgave, bliver der også afsat tid til, at den skal laves ordentligt.

DD er en meget rummelig arbejdsplads. Her er alle mulige slags folk, og uanset hvad, så arbejder vi godt sammen. Jeg er arbejdsmiljørepræsentant, og det psykiske arbejdsmiljø - hvordan vi har det med hinanden – ligger mig meget på sinde. Hvis ikke du har det godt på din arbejdsplads, så fungerer du bare ikke.”

"Radioaktivitet er et fagområde som alt mulig andet. Der er nogle fakta og sikkerhedsaspekter, som giver et bevægelsesrum."
×

Quang Le

helsefysiker

"Jeg startede i DD som ingeniør. Dekommissioneringen er et historisk stykke arbejde - at der ikke skal udføres noget lignende bagefter i Danmark, det tiltalte mig.

Efter et par års ansættelse her fik jeg mulighed for at vende tilbage til min egentlige uddannelse, fysikken, i en ny stilling og med en efteruddannelse som helsefysiker. Radioaktivitet er et fagområde som alt mulig andet. Der er nogle fakta, du skal kende, og nogle sikkerhedsaspekter du skal tænke over. Det giver dig så et bevægelsesrum, du kan arbejde inden for. Når du ved, hvorfor tingene sker, og hvordan de sker, så er der jo ikke rigtig nogen mystik længere.

DD ligner på sin vis andre arbejdspladser med rare kolleger og nogle fagområder, hvor man ikke altid lige er enige og skal forsøge at finde en fælles vej. Men vi holder altid den radiologiske sikkerhed i kort snor."

"I et stort firma bliver man gerne ekspert i et smalt felt. Her får jeg lov til at lave mange forskellige ting."
×

Bjarne Damsgaard

Ingeniør

"I et stort firma bliver man gerne ekspert i et smalt felt, fordi alting skal effektiviseres. Er man ekspert i at ordne de grønne papirer, så bliver man sat til det, mens en anden ordner de røde papirer. Og omvendt: i et lille firma står man tit meget alene. Så den her størrelse virksomhed passer mig godt. Her får jeg lov til at lave mange forskellige ting.

Mit arbejde indeholder alt lige fra myndighedskontakt og tungere skriftlige opgaver til at snakke med håndværkere og organisere praktiske opgaver. Det er både alsidigt og med spændende tekniske udfordringer.

Når man kommer fra det private erhvervsliv til en virksomhed som vores, skal man vænne sig til den store politiske bevågenhed, og at andre hensyn end det rent tekniske kan spille ind. Man må lige ændre fokus. Der går også rigtig meget tid med myndighedskontakt, så tålmodighed er en dyd."

"Jeg har selv lagt billet ind på nogle ansvarsområder. Der er stor medbestemmelse og tillid til, at jeg har styr på det."
×

Trine F. Westerlin

specialarbejder

”I min hverdag bliver jeg sat til en masse forskellige opgaver, men det er bare spændende. Og så har jeg selv lagt billet ind på nogle ansvarsområder. Der er stor medbestemmelse og tillid til, at jeg har styr på det.

Jeg elsker at køre 25 tons-trucken og gør det meget, fx når jeg holder orden på lagerets containere. Det er dejligt med nogle håndgribelige resultater af arbejdet.

Krankort, excel, IT-sikkerhed, arbejdsmiljø. Jeg kan snart ikke huske alle de kurser, jeg har været på gennem DD. På mine tidligere arbejdspladser har det bare været arbejde, arbejde, arbejde. Her er der rigtig gode muligheder for kurser, bare de er arbejdsrelaterede.

Jeg kan godt lide at involvere mig i mine kollegaer og er også gået ind i det udvalg, der står for personalearrangementer. At vi har noget socialt sammen udover arbejdet, betyder rigtig meget for mig.”

"Det er virkelig dejligt, når man har børn, at der er nogle gode ordninger. Især den fleksible arbejdstid er helt ideel."
×

Jonas B. Mahler

ingeniør

"DD er et af de få steder, hvor man kan få lov til at arbejde med stråling. Der er også demonteringen af de nukleare anlæg; for mig var det tillokkende, at hverken jeg selv eller særlig mange andre havde prøvet sådan noget før.

Jeg har ikke været ansat så længe. Folk har taget rigtig godt imod mig, alle er venlige og hjælpsomme, og man får en grundig oplæring. Hver gang vi løser en opgave, samarbejder man om at finde den bedste løsning. Der er ikke nogen, der bare skal have deres vilje. Vi er langt fra altid enige, men så snakker vi sammen og finder et kompromis. Det er der tid til; der er ikke noget, der bliver presset igennem.

De vilkår, DD tilbyder som arbejdsplads, er jeg også rigtig glad for. Det er virkelig dejligt, når man har børn, at der er nogle gode ordninger. Især den fleksible arbejdstid er helt ideel."

"Som nystartet fik jeg en opgave, som projektlederen selv kunne løse på to sekunder. Jeg brugte to timer og lærte af det."
×

Burak Turan

projektingeniør

"Det mest spændende er, når jeg sidder med et mekanisk problem og skal finde den rigtige løsning. Fordi vi arbejder med radioaktivitet, skal løsningen indeholde så lidt menneskelig interaktion som muligt, og det kræver tit, at vi tænker ud af boksen. I idéfasen har jeg en tæt sparring med de andre ingeniører i projektgruppen. Og når løsningen så skal føres ud i livet, bidrager håndværkerne med deres erfaringer og nogle helt andre kompetencer.

Jeg blev ansat som nyuddannet, og alle har været gode til at inkludere mig og lære fra sig. Jeg fik fx lige i starten en opgave, som projektlederen selv kunne løse på to sekunder. Jeg brugte to timer og lærte af det.

Sommetider kan det give lidt udfordringer at være den yngste, ikke alle forstår mit slang eller min tankegang. Men jeg lærer så vanvittigt meget af folk, ikke mindst af de der er helt forskellige fra mig selv."

"Om morgenen får jeg overblik over, hvad der skal nås – og så kommer dagen som regel til at gå med noget helt andet."
×

Malou Drewsen

teknisk koordinator

”Efter at have været sekretær her i 6 år, var jeg vokset ud af den rolle og blev ansat som teknisk koordinator. Det var en nyoprettet stilling, så jeg har i høj grad selv været med til at skabe jobbeskrivelsen.

Min dag består af en god blanding af forudsigelighed og uforudsigelighed, og det passer mig rigtig fint. At få en masse forskellige ender til at mødes og gå op i en højere enhed, det synes jeg, er givende. Om morgenen får jeg overblik over, hvad der skal nås, og hvad der kunne være rart at nå – og så kommer dagen som regel til at gå med noget helt andet. Det betyder, at jeg må jonglere en del rundt med mine arbejdsopgaver.

Selvom vi arbejder under nogle forholdsvis stive systemer og rammer, er der en høj grad af fleksibilitet her. Jeg får lov til at gøre tingene på min egen måde et langt stykke hen ad vejen.”

"Der er opgaver, der virkelig krøller ens hjerne, fordi der er så mange ting, man skal holde styr på, på én gang."
×

Anders Læssøe

ingeniør

"Jeg startede her som nyuddannet og synes, det er superspændende at få lov til at dykke ned i noget fagligt, som meget få har mulighed for at arbejde med. Jeg føler, der er brug for mig – det kommer man lynhurtigt til, hvis bare man tør tage ansvaret på sig. Det betyder også en del for mig at være med til noget, der er vigtigt for Danmark. Den her opgave skal løses, og den skal løses rigtigt.

Mine arbejdsopgaver er meget alsidige og ændrer sig konstant efter firmaets behov. Meget af tiden får jeg lov til at gå i dybden og nørde. Der er opgaver, der virkelig krøller ens hjerne, fordi der er så mange ting, man skal holde styr på, på én gang.

Det er rigtig rart, ikke mindst som nyansat, at alle er så hjælpsomme og klar til at besvare spørgsmål. Og så er vi ikke flere, end at man kan huske navnene på alle."

"Når andre kørte med små fjernstyrede biler, så kørte jeg med nedbrydningsrobotter. Den erfaring bruger jeg nu på nye måder."
×

Rune D. Nielsen

håndværker

”Jeg er uddannet murer og har derudover nogle erfaringer, som jeg kan bruge her. For eksempel servicerede min far i sin tid nedbrydningsrobotter - når andre kørte med små fjernstyrede biler, så kørte jeg med robotter.

Nedbrydningsarbejdet i DD er ikke bare at hive noget ned. Alt skal pilles fra hinanden stille og roligt, for der sker tit noget uventet. Så skal man stoppe op og sammen vride hjernerne for at finde en anden løsning. Vi ender tit med at bruge udstyr og gængse metoder på nye måder.

Jeg har været på mange projekter i DD, både langvarige og korte. Nogle gange går et projekt på pause, fordi noget skal afklares, og så kommer man i mellemtiden på et nyt projekt. På den ene side kan det være lidt frustrerende, fordi der hele tiden er hængepartier. På den anden side gør det, at man får brudt den daglige trummerum og prøver noget nyt.”

Fakta om os

DD er en offentlig virksomhed

Ansættelsesproces

Ved jobopslag modtager og behandler vi en række personlige data. Læs, hvordan vi behandler ansøgeres persondata.

Til hver ledige stilling nedsætter vi et ansættelsesudvalg, der består af:

 • Personalelederen
 • Eventuel teamleder eller kollega
 • Eventuel tillidsrepræsentant
 • HR-medarbejderen

Når ansøgningsfristen er udløbet, tager ansættelsesudvalget stilling til alle ansøgninger og udvælger kandidater til jobsamtaler. Indkaldes du til samtale, vil ansættelsesudvalget være til stede.

Når der er ansat en kandidat, får alle ansøgere svar. Har du ikke været til samtale, får du et skriftligt svar. Har du været til samtale, får du en mundtlig tilbagemelding.

Arbejdstid

Som offentlig arbejdsplads er vi underlagt statens aftaler og vilkår. Vi har en 37 timers arbejdsuge inklusiv betalt frokostpause.

Vi har flekstid, det vil sige, at du gennemsnitligt arbejder 37 timer om ugen. Inden for tidsrummet 6.45 til 17.15 har du fleksible mødetider, så længe du senest er mødt kl. 9 og er på arbejde indtil kl. 15. Du vil dog ofte aftale mødetider med dine kolleger alt efter arbejdsopgaven.

(Flekstiden gælder ikke for de medarbejdere, der indgår i vores døgnbemandede vagtordning.)

Hvis du har sparet timer sammen, kan du aftale med din personaleleder at holde hele eller halve fridage.

Sikkerhed

DD skal demontere og afrense de oprindelige nukleare anlæg, der findes på Risø. Uden for de nukleare anlæg er der ingen ekstra stråling i området, kun den naturlige baggrundsstråling, som findes overalt i landet.

Under demonteringen kan en del arbejdsoperationer udsætte medarbejderne for radioaktiv forurening og ekstra stråling. Vi passer på både medarbejdere og omgivelser gennem omhyggelig planlægning og konstant overvågning.

Alle medarbejdere får undervisning i strålingsbeskyttelse, og vi bærer to forskellige slags dosimetre (et dosimeter er en brik, som måler, hvor meget stråling hver enkelt modtager). Derudover afgiver relevante medarbejdere jævnligt urin- og blodprøver.

Vi har også stor fokus på konventionel sikkerhed. DD sørger for sikkerhedssko, arbejdstøj og andre relevante hjælpemidler. Medarbejdere, der skal arbejde i højder, med el, køre i truck, med kran eller lignende, kommer på de nødvendige kurser. Alle medarbejdere skal på brandslukningskursus og tilbydes et førstehjælpskursus. Det er en del af vores kultur, at vi hjælper hinanden med at holde øje med sikkerheden.

Børnefamilie?

Udover gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdstiderne, tilbyder vi også forældre:

 • Barsel med løn
  • Far: 2 uger i forbindelse med fødslen, 7 ugers forældreorlov
  • Mor: 4 uger før termin, 14 uger efter fødsel, 6 ugers forældreorlov
  • Til deling: 6 ugers forældreorlov
 • To årlige omsorgsdage pr. barn 0-7 år
 • Mulighed for frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag.