Vores Opgave

Demontering

Vi demonterer seks nukleare anlæg, der stammer fra Atomstation Risø, og renser bygninger og arealer, så de frit kan anvendes uden radiologiske restriktioner.

Håndtering af affald

Vi har Danmarks eneste modtagestation for radioaktivt affald. Her får landets brugere af radioaktive kilder håndteret affaldet sikkert og miljømæssigt forsvarligt.

Langsigtet løsning

Vi deltager i processen, der senest i 2073 skal have ført til en permanent løsning for det radioaktive affald. Indtil da skal vi oplagre affaldet.

Demontering

Vi demonterer seks nukleare anlæg, der stammer fra Atomstation Risø, og renser bygninger og arealer, så de frit kan anvendes uden radiologiske restriktioner.

Håndtering af affald

Vi er Danmarks eneste modtagestation for radioaktivt affald. Her får landets brugere af radioaktive kilder håndteret affaldet sikkert og miljømæssigt forsvarligt.

Langsigtet løsning

Vi deltager i processen, der senest i 2073 skal have ført til en permanent løsning for det radioaktive affald. Indtil da skal vi oplagre affaldet.

De seneste nyheder

6
nukleare anlæg, der skal demonteres og afrenses
85
medarbejdere til at varetage arbejdet
5300
tromler med radioaktivt driftsaffald
1
nyt opgraderet affaldslager, der skal bygges

Vidste du at

Velkommen

siger direktør Ole Kastbjerg Nielsen

Dansk Dekomissionering er en statslig virksomhed, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vores primære opgave er at demontere de unikke anlæg fra Atomstation Risø. Derudover er vi landets eneste modtagestation for radioaktivt affald og medvirker også i processen med at finde en langsigtet løsning for affaldet.

Vi er p.t. en mellemstor organisation med ca. 85 ansatte – bl.a. håndværkere, ingeniører, helsefysikere (strålebeskyttelseseksperter) og administrativt personale. Når vores arbejde med at demontere anlæggene er afsluttet, skal vi ifølge en folketingsbeslutning passe på det radioaktive affald indtil senest 2073, hvor en permanent opbevaringsløsning skal være på plads.

Skip to content