I 2023 var fokus på Dansk Dekommissionerings (DD) tre hovedopgaver: fortsat dekommissionering af de nukleare anlæg, forberedelse af ny opgraderet lagerfacilitet (NOL) og processen frem mod endeligt slutdepot for det radioaktive affald.

Skip to content