Publikationer

Søg på materialer udgivet af (og for/ med) Dansk Dekommissionering

Publikationer

For at kunne se og søge i vores publikationer bedes du vende din mobil til bredformat.

Ved at søge på kategorien Stråling – Helsefysisk lærebog får du vist uddrag af bogen “Helsefysik”. Den er skrevet af flere af DD’s medarbejdere, og kapitlerne indgår i uddannelsen af nye medarbejdere hos os. Bogen udkom i 3. oplag i 2016, og den kan købes her. (DD’s medarbejdere får ikke indtægter af salget.)

Publikationer - Søg
Titel Forfatter Udgivelsesdato Opsummering Link
Arbejdsmiljøredegørelse 2020 Poul Møller, DD 25. marts 2021 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2020 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø trods corona-situationen, der har påvirket medarbejdernes trivsel.
Årsrapport 2020 DD 19. marts 2021 2020 var stærkt præget af 4 måneders corona-nedlukning og den ressourcekrævende planlægning af et opgraderet lager. Det økonomiske resultat blev et overskud på 1,0 mio. kr.
Mål- og resultatplan 2021 DD 18. marts 2021 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2021. Planen er dog udarbejdet, før den længerevarende corona-nedlukning af DD i første halvår 2021 blev en realitet.
Arbejdsmiljøredegørelse 2019 Lars Høj, DD 22. april 2020 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2019 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om vores nye neddelingsfacilitet, hvor vi på forsvarlig vis kan håndtere og neddele store affaldsemner.
Årsrapport 2019 DD 21. april 2020 I 2019 nåede DD bl.a. at igangsætte planarbejdet for et nyt, opgraderet affaldslager og gøre klar til henholdsvis mellemrensning af Hot Cells og nedbrydning af DR 3’s ydre dele. Det økonomiske resultat blev et overskud på 4,3 mio. kr.
Radioactivity in the Risø District January – June 2019 Jixin Qiao, Kasper G. Andersson and Arne Miller, DTU Nutech 25. februar 2020 Nutech udarbejder halvårlige rapporter over radioaktivitetsmålinger i Risøs omegn for DD. Den seneste rapport publiceres her på hjemmesiden. Ældre rapporter kan rekvireres ved henvendelse til DD.
Mål- og resultatplan 2020 DD 8. januar 2020 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2020. En væsentlig del af målene drejer sig om forberedelserne til at opføre en ny, opgraderet lagerfacilitet til det radioaktive affald.
Arbejdsmiljøredegørelse 2018 Lars Høj, DD 25. marts 2019 Læs om de indsatser og resultater, DD har nået i 2018 i forhold til at fastholde et godt arbejdsmiljø. Læs også om samarbejdet med hollandske Mammoet om fyldningen af en særlig container.
Årsrapport 2018 DD 14. marts 2019 I 2018 nåede DD bl.a. at fjerne de indre reaktordele fra DR3 samt grovrense de 6 Hot Cells. Ressourceanvendelsen har modsvaret de opnåede resultater på tilfredsstillende vis; det økonomiske resultat blev et overskud på 3,7 mio. kr.
Mål- og resultatplan 2019 DD 8. januar 2019 Læs om de mål og resultater, som DD har forpligtet sig til at opnå i 2019. De afspejler bl.a., at DD med folketingsbeslutningen B 90 fra maj 2018 har fået nye arbejdsopgaver og et udvidet mandat.