De sidste 60 år har et bassin været brugt til at opbevare radioaktive genstande fra Dansk Reaktor 3. Nu er de sidste kontaminerede rør blevet fjernet fra bassinet.

Skip to content