Bæredygtighed og grøn omstilling i Dansk Dekommissionering

I Dansk Dekommissionering arbejder vi aktivt med at nedbringe vores CO2 aftryk og bidrage til øget bæredygtighed gennem vores arbejde.

I Dansk Dekommissionering arbejder vi med Danmarks radioaktive affald. Affald som vi både modtager ude fra det danske samfund, og selv genererer i vores daglige arbejde med dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø.

Siden etableringen af Dansk Dekommissionering i 2003 har missionen været at tage de nukleare anlæg på Risø ud af drift på en måde, hvor mindst muligt affald skal deponeres i et slutdepot i den danske undergrund senest i 2073.

Det sætter naturligvis krav til måden hvorpå Dansk Dekommissionering neddeler og håndterer affaldet, og heri også sorterer affaldet. En sortering som sikrer, at affald, der kan sorteres som konventionelt affald, bliver genbrugt på samme måde som Danmarks konventionelle affald.

Genbrug
I selve arbejdet med dekommissioneringen af forsøgsstation Risø er der også truffet flere valg med henblik på den grønne omstilling og bæredygtighed, heriblandt genbrug af både værktøj og materialer, når dette kan lade sig gøre.

I Dansk Dekommissionering tager vi aktivt stilling til behovet for indkøb af nye materialer, værktøj, beklædning og lignende ud fra et helhedsperspektiv, hvor grøn omstilling, genbrug og bæredygtighed også indgår som parametre.

Bæredygtighed i hele organisationen
Foruden det håndværksmæssige arbejde med at dekommissionere er der i Dansk Dekommissionering også en række funktioner af mere administrativ karakter.

Ud af ca. 85 ansatte er 50 ansat i en stilling med primært administrativt arbejde, og også her er bæredygtighed, grøn omstilling og minimering af CO2-aftrykket på dagsordenen.

I vores indkøbsfunktion arbejder vi med at købe bæredygtigt ind, hvad end det er til dekommissioneringsopgaver eller til de administrative opgaver.

Medarbejderne opfordres til at mindske forbruget af energi, både i forhold til varme og el.

Affaldssortering er ligeledes implementeret i organisationen, og der arbejdes løbende med at udvide og udvikle yderligere på denne ordning. Derudover opfordres medarbejderne til løbende at komme med forslag til arbejdet med bæredygtighed i hele organisationen.

Ny bygning gav nye muligheder for bæredygtige tiltag
Et af de nyeste eksempler på arbejdet med den grønne omstilling, bæredygtighed og mindskelse af klimaaftrykket, er i forbindelse med etableringen af Dansk Dekommissionerings seneste bygning, i daglig tale ”781”.

Som udgangspunkt kan man ikke undgå at nybyggeri forbruger mange ressourcer på en relativt kort tidshorisont. Ikke desto mindre stod Dansk Dekommissionering i den situation, at det var bydende nødvendigt at få etableret nye og tidssvarende kontor- og mødefaciliteter i en erkendelse af, at de nuværende lokaler ikke længere stod mål med behovet.

Dette nybyggeri blev udført i moduler, der som udgangspunkt er væsentligt mere bæredygtige end alternativet. Blandt andet fordi modulerne bygges i en facilitet, hvorefter de 90 % færdige moduler transporteres til den endelige lokalitet, og dermed sparer en masse transport af materialer osv.

I forbindelse med etableringen af bygning 781 er der også installeret solceller på taget, for at bidrage til den grønne omstilling, samt gjort andre miljømæssige tilvalg.

F.eks. har Dansk Dekommissionering valgt at genbruge fliser fra en tidligere bygning til indgangen med henblik på bæredygtighed og genbrug.

En grønnere fremtid
I Dansk Dekommissionering arbejder vi aktivt for en grønnere fremtid. Meget symbolsk for denne del af arbejdet er vores slutmål at aflevere vores del af området på Risø som ”Greenfield”. Et område, som vil kunne bruges til hvad end man beslutter i fremtiden, da det er fuldstændigt og komplet dekommissioneret.

På hele vejen mod dette slutmål er FN’s verdensmål, bæredygtighed, klimaaftryk og miljømæssige overvejelser en betydelige parametre, som er med til at definere de valg vi træffer, både nu og i fremtiden.

Alt sammen for at sikre, at vi gør vores for en grønnere fremtid.

Skip to content