Tidslinje for Anlæggene 

Fra oprettelse til afvikling. Få de vigtigste nedslag i atomstationens historie.

1957

Første reaktor opføres

Dansk Reaktor 1 opføres som den første forsøgsreaktor på en tom mark på Risø. Den 15. august kl. 14.48 startes reaktoren op - bliver gjort kritisk - for første gang. Dansk Reaktor 2 og 3 opføres i løbet af de næste par år.

1958

Atomstation Risø indvies

Den 6. juni indvies Atomstation Risø med deltagelse af en række prominente gæster, heriblandt Niels Bohr og kongeparret. Atomenergikommissionens formål med forskningscentret er at ``fremme atomenergiens fredelige udnyttelse til samfundets tarv``.

1975

Dansk Reaktor 2 lukkes

De første 20-25 år forskes der primært i områder, der knytter sig til indførsel af kernekraft i Danmark - reaktorfysik, reaktorteknik, fysik, kemi, helsefysik, elektronik og metallurgi. I 1975 lukkes den ene reaktor (DR 2), da den større DR 3 bedre kan opfylde forskningskravene.

1985

Nej til atomkraft

Folketinget beslutter, at der ikke skal indføres atomkraft i Danmark. Forskningen på Risø har på dette tidspunkt allerede skiftet retning, og navnet ændres fra Atomstation til Forskningscenter. DR 1 og DR 3 bruges nu til fysisk grundforskning, undervisning og fremstilling af isotoper.

1994

Delvis demontering af Hot Cells

De seks Hot Cells blev i perioden 1964-89 brugt til at håndtere radioaktive materialer. 1990-94 dekommissioneres cellerne delvist; bl.a. bliver ventilations- og elsystemer afbrudt, og de mekaniske arme sælges. Derefter indkapsles cellerne, og området inddrages til kontorbrug.

2000

Reaktorerne 3 og 1 lukkes ned

I april tages DR 3 ud af drift pga. mistanke om en utæthed. En tilstandsrapport viser begyndende tæring. Risøs bestyrelse beslutter i september, at reaktoren ikke skal genstartes, og at DR 1 også skal lukkes ned. Nedlukningen af DR 1 sker i 2001.

2003

Dansk Dekommissionering oprettes

Efter flere års forberedende arbejde oprettes DD som en selvstændig, statslig virksomhed, der overtager ansvaret for at demontere de nukleare anlæg fra Forskningscenter Risø. Sidstnævnte fusionerer i 2007 med bl.a. DTU.

2006

Dansk Reaktor 1 er demonteret

DR 1 er den mindste og mindst komplicerede reaktor at dekommissionere, så det er det første anlæg, man tager fat på. Den egentlige dekommissionering begynder i efteråret 2004 og afsluttes i 2006.

2008

Dansk Reaktor 2 er demonteret

Dekommissioneringen af DR 2 begynder i foråret 2006 og afsluttes i 2008. Planerne for ombygning af hallen til håndteringsfacilitet for radioaktivt affald godkendes samtidig.

2017

Dansk Reaktor 3's tank demonteret

Første fase i dekommissioneringen af DR 3, hvor de ydre/perifere systemer fjernes, afsluttes i 2011. Anden fase fokuserer på reaktorblokkens indre dele. I 2014 fjernes reaktorproppen, og ved udgangen af 2017 er den inderste reaktortank fjernet.

2018

Hot Cells er grovrenset

Overfladerne i de seks Hot Cells er blevet sandblæst, hvilket har fjernet en stor del af malingen og dermed af radioaktiviteten. Efter grovrensningen vil cellerne i de kommende år blive mellemrenset og derefter nedbrudt.

2023

Teknologihallen er dekommissioneret og frigivet til anden brug uden restriktioner

Den praktiske dekommissionering af Teknologihallen blev afsluttet d. 1. maj 2023. Kontamineringen i hallen bestod af ikke-bestrålet uran i form af støv, pulver og afsætninger på overflader.

Find mere under Publikationer
i kategorien: Risø - Historie.

Skip to content