Anmeld radioaktivt affald

Anmeld aflevering af flere stykker affald

For at DD kan modtage flere stykker radioaktivt affald, har vi brug for en række informationer omkring affaldet inden overdragelsen kan ske.

Denne information skal indtastes i DD Excel arket, som kan downloades i menuen til højre. Derefter skal det udfyldte Excel ark uploades til DD i vinduet herunder.

Længere nede på siden findes en guide til udfyldelse af DD Excel arket.

Bemærk, at der ikke kan rettes i et indsendt DD Excel ark her på siden, men kun via kontakt med en DD medarbejder.

Anmeld flere affaldsemner

Dokumentation:

Maximum file size: 10MB

Kvittering:

                                                                          .

Guide til anmeldelse af radioaktivt affald til DD.

Punkter markeret med * skal udfyldes

Anmeldelses ID (celle E1):

Udfyldes af DD. Anmeldelsen får et unik sagsnummer, som DD vil kunne referer til.

*Firmanavn/kunde (celle E2):

Udfyld kort, hvem er affaldsanmelder? DD har kontaktoplysninger fra profilen.

*A: Kildens ID/serie Nr.:

Kilder har ofte en unik-ID. Findes ofte på en source-plate og/eller det tilhørende certifikat. Lav-aktive kilder har nødvendigvis ikke et ID påskrevet, men et tilhørende certifikat.

*B: Affalds-type:

Vælg fra drop-down menuen i cellen den affaldstypen, som beskriver emnet bedst:

Brandbart / Røgmelder / Skolekilde / Apparat / Fast affald / Organisk væske / Uorganisk væske /

Kilde / DEFEKT kilde / Biologisk affald / ANDET (udbyd under bemærkning punkt O)

*C: Identifikation af affalds-emne til DD håndtering:

Det er vigtig at de/den enkelte affalds-emne let kan identificeres, med de ønskede kilde-oplysninger, især når flere kilder overdrages samtidig. Påfør gerne med tydelig skrift/markering beskrevet identifikationsnummer på affalds-emnet. Pakkes flere kilder i en og samme kasse angiv denne kasses indhold. F.eks Kasse A, indeholder kilde 1, 4 og 5. Kasse B, indeholder kilde 2, 3 og 6.

D: Hvad? Oplysninger om kildens anvendelse:

Beskriv evt. gerne kort hvad kilden blev bruget til. Tæthedsmåler, kilde fjernet fra apparat, organisk kemi fra forsøg, etc.  Dette kan give DD et bedre indtryk af kilden.

*E: Information om kilde nuklid (isotop):

Angiv hvilken nuklid (isotop). Her kan evt. vælges (drop-down-liste) de mest alm. isotoper. F.eks. I-125, H-3, C-14, Fe-55, Co-60, Am-241, I-125 etc. Findes isotopen ikke på listen, skriv da blot isotopen selv (dog vil arket ikke kunne regne på henfaldet).

*F: Tilstandsform (flydende/fast)? Lukket/Åben kilde:

DD skal kende kildens tilstandsform og om der er tale en lukket eller åben kilde mht. håndtering ved modtagelse og den videre behandling.

*G: Reference aktivitet:

Angiv kildens reference aktivitet. Dette kan fremgå af ”source-plate” på kilden og/eller kildens tilhørende certifikat. Sammen med reference datoen kan den nuværende aktivitet udregnes.

*H: Enhed på ref. aktivitet:

Vælg fra drop-down menuen i cellen enhed på angivet reference aktivitet:

GBq / MBq / kBq   (Omregning af gammel enhed: 1 mCi = 37 MBq)

*I: Reference dato (dd-mm-yyyy):

Angiv datoen for reference aktiviteten. Hermed kan den nuværende aktivitet udregnes.

J: Halveringstid [dage] (låst):

Opslået halveringstid i dage for den listede isotop (kolonne E). Bruges til at beregne henfald.

 K: NUVÆRENDE (beregnet) aktivitet efter henfald [MBq] (låst):

Beregning baseret på ref. Aktivitet samt dato og isotop (halveringstid).

 L: Enhed på nuværende aktivitet (låst):

Samme som kolonne H.

 M: Dato for beregnet NUVÆRENDE aktivitet (dd-mm-yyyy) (låst):

Henter dags dato.

*N: Afskærmning:

Beskriv gerne kildens afskærmning eller emballering. Vigtigt at vide bag hvilken type afskærmning dosishastighed er målt. Dette kan give DD et bedre indtryk af kilden.

*O: Målt dosishastighed på overflade af kilde [µSv/h]:

Dosishastighed (dosisraten) måles på kildens overflade i max. 1 cm afstand. Flydende kilde måles på beholderens overflade. Find MAX værdien. Denne information er vigtig i forbindelse med strålesikkerheden ved håndteringen af kilden ved DD modtagelsen (samt transport, ADS regler).

P: Målt dosishastighed 1 meter fra af kilde [µSv/h]:

Dette kan være et godt tjek af dosishastigheden målt på overfladen og give DD et bedre indtryk af kilden og håndteringen af denne ved modtagelse.

*Q: Vægt [kg]

Dette kan give DD et bedre indtryk af kilden og håndteringen af denne ved modtagelse. Kilder vejes ligeledes hos DD med hensyn til fakturering.

*R: Volumen [L]

Dette kan give DD et bedre indtryk af kilden og håndteringen af denne ved modtagelse. Dette også med henblik på fakturering.

S: FOTO?

Er der vedhæftet et billede af affaldsemnet til anmeldelsen, Ja/Nej (drop-liste).

T: Andre relevante bemærkninger:

Evt. oplysninger om DEFEKTER, noget ukendt ved affalds-emnet.

Upload gerne billeder af alle affalds-emner, deres certifikater, inspektions rapporter eller anden relevant information om kilden.

Skip to content