Oversigt

Her finder du alle brugerprofilens muligheder

Kære Login

For at få Dansk Dekommissionering til at modtage jeres radioaktive affald, skal I først og fremmest oprette én anmeldelse per affaldsemne – find link i boksen. Det er af hensyn til miljøet og medarbejdere vigtigt, at I udfylder anmeldelsen så grundigt som muligt.

Processen for overdragelsen af affald er som følger:

    1. I anmelder affaldsemnerne via denne hjemmeside, jf. ovenfor
    2. Vi forbereder overtagelse af affaldet internt og kontakter jer ved eventuelle spørgsmål
    3. I modtager en kvittering med besked om, at affaldet kan overdrages til os, samt kontaktinformation
    4. I kontakter os for at aftale dato og tid for overdragelsen
    5. I sørger for transport og aflevering af affaldet på aftalt dato og til den aftalte tid (normalt mellem kl. 10 og 13)

Vi tilbyder ikke afhentning af affald, så I skal selv sørge for transporten til os og benytte et transportfirma, som er godkendt til at køre med radioaktivt affald (ADR-regler klasse 7), med mindre jeres virksomhed selv har de fornødne transportgodkendelser. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse om transport af radioaktivt materiale.

Download informationsfolderen i boksen og læs flere informationer om vilkårene for aflevering af radioaktivt affald.

Vi gennemgår årligt vores priser for modtagelse og håndtering af affaldet. Download den gældende prisliste i boksen.

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på tlf. 4633 6358 hverdage kl. 9 – 15.

Det er vigtigt for os at du, som kunde hos DD, er tilfreds med vores service og vejledning. Lever vi ikke op til dine forventninger, vil vi gerne vide det. Du har mulighed for at indsende en klage via e-mail til affald@dekom.dk, angiv gerne i titel ‘Kundeklage’.

Skip to content