En sommerstatus for projekterne

De tre hovedprojekter i år er sandblæsning af Hot Cell-anlæggets seks betonceller, demontering af DR 3’s perifere systemer og planlægning af dekommissionering af reaktorblokken samt forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald.

II Hot Cell-projektet er fokus primært på klargøring til sandblæsning af de stærkt forurenede betonceller. Forud skal der indkøbes en række specialudstyr, bl.a. manipulatorarme, blæse- og udsugningsanlæg og specialafskærmning. Pga. de høje strålingsniveauer skal arbejdsrutinerne med håndtering, pakning og transport af affald indøves grundigt. Rydning af loftet over cellerne, hvor kontaminerede genstande har stået opbevaret, er nu næsten gennemført.

På forsøgsreaktor DR 3 fortsætter demonteringen af de perifere systemer. I juni og juli fjernes forsøgsopstilling med vandret silicium. I forsommeren er der foretaget nye boreprøver på ståltanken, som viser strålingsniveauer, der stemmer overens med tidligere prøver. En grundig metodeanalyse til nedrivning af reaktorblokken er under udarbejdelse, og arbejdet med planlægningen, herunder projektbeskrivelse, fortsætter.

Forstudier til slutdepot forløber planmæssigt. COWI, som har vundet opgaven for DD, arbejder bl.a. med depottyper, affaldsberegninger og økonomiske overslag over videre studier og etablering af slutdepot. Forstudierne løber frem til april 2011.Skip to content