Milepæl 2010: Rydning af første dæk

Med demontering af fysikopstillingen “vandret silicium” på forsøgsreaktor DR 3 blev en af årets vigtige milepæle opnået. Første dæk er nu helt ryddet for rør, ledninger og forsøgsopstillinger.

II dag fremstår forsøgsreaktor DR 3 nærmest “afklædt”, men for bare et par år siden var det et helt andet syn, der mødte øjet. Et kompliceret netværk af ledninger og rørføringer, forladte forsøgsopstillinger og stabler af blysten til afskærmning dækkede næsten hver kvadratmeter af reaktorens tre dæk.

DD’s teknikere har de seneste år været i gang med at demontere alle perifere systemer dæk for dæk. Sidste år blev reaktortoppen ryddet, og i år har en af DD’s vigtigste milepæle været at få ryddet første dæk. Det blev opnået, da den sidste forsøgsopstilling “vandret silicium” blev fjernet ved udgangen af oktober.

DR 3 havde stor succes med sin produktion af bestrålede siliciumkrystaller, som var en efterspurgt komponent til halvlederindustrien. Ved nedlukningen af DR 3 i år 2000 havde Risø i alt 8 faciliteter til siliciumdotering af forskellig kapacitet. Seks af faciliteterne indførte siliciumet oppefra (lodret silicium). De sidste to siliciumfaciliteter, som var halvautomatiske, stod på første dæk på hver sin side af reaktoren og blev indført vandret.

Demonteringsopgaverne på DR 3 er omfangsrige og til tider komplicerede. Det har været en stor fordel, at mange af DD’s egne håndværkere har et indgående kendskab til anlægget fra driftstiden. Dels giver deres erfaring en særlig teknisk indsigt i funktion og historik, og dels har de trænet i håndtering af “hotte genstande” i strålings- og kontaminerede områder.

Med rydning af første dæk er en af årets vigtige milepæle nået. Sidste etape af fase 1 i afviklingen af Danmarks største og eneste tilbageblevne forsøgsreaktor går i gang først i december 2010 og fortsætter ind i det nye år. Her gælder det kælderplan, hvor bl.a. tungtvands-rummet skal ryddes og kontrolrummet fjernes.

Fra 2012 begynder anden fase, hvor de indre dele skal fjernes og selve reaktorblokken nedbrydes. Metode for demontering af reaktorblokkens indre dele er netop fastlagt.Skip to content