Årsrapport 2010

Årsrapporten indeholder beretning om DD’s virksomhed i 2010, og afrapporterer de opnåede resultater i forhold til resultatkontrakten.

SSpecielt for 2010 kan nævnes færdiggørelsen af metodeanalysen for dekommissionering af de indre dele af DR 3. Desuden bød året på mange udfordringer omkring Hot Cell-anlægget, hvor dekommissioneringen nu forventes afsluttet i 2012.

Ligeledes er arbejdet mod et dansk slutdepot for radioaktivt affald gået planmæssigt. Forstudier, som udføres af DD, GEUS og SIS, vil som planlagt blive afsluttet i april 2011.

Hent årsrapporten herSkip to content