Eksperter vurderer endelig afvikling af DR 3

DD’s ekspertpanel vil i juni kommentere projektbeskrivelse af dekommissionering af reaktor DR 3, hvorefter der skal søges om godkendelse hos myndighederne og udarbejdes aktstykke til Folketingets Finansudvalg.

DDen 15.-16. juni får DD besøg af det internationale ekspertpanel. Denne gang behandles DD’s udkast til projektbeskrivelse for den endelige dekommissionering af reaktor DR 3.

Ekspertpanelet fik allerede ved sidste besøg i januar 2010 forelagt flere mulige metoder til demontering af reaktorens indre dele. Siden er den endelige metode valgt og beskrevet i et udkast til projektbeskrivelsen, som panelet fik tilsendt den 6. maj.

På dette møde vil de valgte metoder til demontering af reaktor DR 3’s indre dele og nedbrydning af selve reaktorblokken samt rensning af de øvrige faciliteter omkring reaktoren blive diskuteret med DR 3-projektgruppen.

Herefter vil DD revidere beskrivelsen under hensyntagen til kommentarerne og sende den til godkendelse hos de nukleare tilsynsmyndigheder. DD håber på en godkendelse af projektbeskrivelsen sidst på året, hvorefter der vil blive udarbejdet budget for opgaven, og via aktstykke til Folketingets finansudvalg søgt bevilling til at igangsætte opgaven.

Det internationale ekspertpanel består af:

  • Afdelingschef Roger Andres fra Paul Scherrer Institut, Schweiz
  • Afdelingschef Roy Manning fra Babcock International Group, England
  • Sikkerhedschef Atle Valseth fra Institut for Energiteknikk, Norge
  • Konsulent Dennis W. Reisenweaver fra Alion Science & Technology, USA
  • Direktør Manfred Urban fra WAK, Tyskland (Han erstattes dog på dette møde af ingeniør Erwin Prechtl)


Skip to content