Årsrapport 2011

Årsrapporten indeholder beretning om DD’s virksomhed i 2011, og afrapporterer de opnåede resultater i forhold til resultatkontrakten.

SSpecielt for 2011 kan nævnes, at den samlede projektbeskrivelse vedrørende dekommissioneringen af DR 3 samt tilhørende aktstykke blev færdiggjort. Hertil kommer, at forstudierne omkring etablering af et dansk slutdepot blev afsluttet, og delrapporterne blev præsenteret for de politiske partier i maj 2011.

Læs Årsrapport 2011Skip to content