Sidste rig er fjernet fra DR 3

Den 15. maj kunne DD fejre, at en intern milepæl blev krydset, da den sidste rig blev udtaget af DR 3. Det var en historisk dag for det tekniske mandskab, som kørte med den blyforede vandrette transportflaske for sidste gang.

TTirsdag den 15. maj blev en af de dage, hvor DD havde noget at fejre på de interne linjer. DR 3 nåede helt i mål med fjernelse af rigs (rør) fra reaktoren, da det sidste bestrålingsrør fra vandret silicium blev trukket ud af forsøgsreaktoren.

Reaktoren var for bare få år siden omgivet af et væld af hjælpesystemer såsom ventilation og kølesystemer, og rester fra forsøgsopstillinger som fx anlægget til siliciumdotering. Siden karakteriseringen (afdækning af radioaktivitetsniveauer mv.) af reaktoren i 2003 har der også været opbevaret rigs i reaktorens vandrette og lodrette forsøgshuller. Rør, systemer og udstyr er gennem de seneste par år blevet fjernet ét for ét af DD’s forskningsteknikere og forsøgsassistenter, og reaktoren står nu tilbage ret nøgen.

Riggene er radioaktive, da de har været udsat for stråling under driften. Udtagningen foregår derfor bl.a. ved hjælp af en transportflaske, som er foret med bly og som effektivt afskærmer omgivelserne fra stråling.

Udtagningen er en lidt kompliceret affære, dels fordi den 23,8 tons tunge blyflaske skal manøvreres på plads i trange omgivelser med hallens store polarkran, og dels fordi operationen med påmontering af “bro” mellem reaktor og flaske og af flasken selv skal ske hurtigt og præcist, så medarbejderne ikke udsættes for unødig stråling.

Heldigvis kender DD’s tekniske personale arbejdsrutinerne tilbage fra driftstiden, hvor man oftere havde fat i både den lodrette og vandrette transportflaske for at flytte udstyr, brændsel og forsøgsrør. Denne operation blev dog den sidste gang den vandrette flaske bliver taget i brug på anlægget, og dagens vellykkede operation var på den måde også en historisk dag for det tekniske personale. Flasken indeholdende den sidste rig blev skibet ud af DR 3 med sikker hånd og over i AH-hallen, hvor riggen indtil videre opbevares i et betonforet lagerhul.

De næste trin i afviklingen af DR 3 er afmontering af tungtvandsrummet, som går i gang i juni 2012. Derudover skal topvoid på toppen af reaktoren ryddes til Masterplan, således der er klar til demonteringen af de indre dele af reaktoren.Skip to content