To store milepæle nået

Med udgangen af 2012 kunne Dansk Dekommissionering sætte flueben ved to store milepæle.

2012 lakker mod enden, og i Dansk Dekommissionering har vi nået årets to store milepæle på forsøgsreaktor DR 3. Reaktortoppen er ryddet ned til masterplan, og tungtvandsrummet er ligeledes ryddet. Dermed er vi klar til at tage hul på reaktorens ‘mave’ efter nytår.Skip to content