Bevilling til karakterisering af affald

Finansudvalget tiltrådte den 24. januar 2013 aktstykke nr. 57, i hvilket Sundhedsministeriet anmoder om 3 mio. kr. af uforbrugte midler på § 19.51.03 til Dansk Dekommissionering til finansiering af udgifter i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald.

TTiltrædelsen betyder med andre ord, at Dansk Dekommissionering får lov at bruge 3 mio. kr. af de bevilligede midler til karakterisering og konditionering af det historiske radioaktive affald.

Karakteriseringen går ud på at beskrive affaldet i de detaljer, der kræves, før det kan overleveres fra Dansk Dekommissionering til et kommende depot. For en del af det såkaldte historiske affald findes oplysningerne om affaldsemnernes oprindelse i et ældre papirarkiv og er ofte ufuldstændige. De eksisterende oplysninger skal overføres til det nuværende elektroniske system. Derudover skal affaldsemnerne karakteriseres. Det vil sige, at de enkelte emners aktivitet skal måles, og der skal tages prøver af emnerne, hvor det er relevant og muligt. Derefter skal emnerne pakkes i beholdere egnet til deponering. Ud fra gennemførte målinger og beregninger karakteriseres affaldet.

Den første del af karakteriseringen er planlagt og skal udføres i 2013.Skip to content