DD ønsker godt nytår

I 2013 nåede DD et vigtigt skridt videre mod at udtage og pakke de indre dele af Danmarks største forsøgsreaktor DR3. Vi planlægger at løfte den 22 tons tunge stålprop på reaktortanken i foråret 2014.

FForsøgsreaktor DR3 fik en betydelig rolle for forskningen i bestråling af materialer, især den såkaldte siliciumdotering.

Nyhedsmagasinet Ingeniøren har før årsskiftet skrevet en række spændende baggrundsartikler om DD’s arbejde, og på Ingeniørens website kan man blandt andet læse mere om forsøgsreaktor DR3’s historie:

Risøs flagskib var en forsøgsreaktor til Big Science (af Ingeniøren/Jens Ramskov)Skip to content