IAEA samler viden om strålingsbeskyttelse

Én af Dansk Dekommissionerings helsefysikere bidrager med erfaringer med at afvikle reaktor DR2.

SStørstedelen af verdens atomkraftreaktorer blev bygget i 1960’erne og 1970’erne, og det varer derfor ikke mange år, før de skal tages ud af brug og dekommissioneres. Den slags arbejde kræver beskyttelse mod stråling, og det internationale atomenergiagentur IAEA har indledt et projekt, der skal samle de foreløbige erfaringer. Projektet blev skudt i gang med en workshop i Wien fra 16.-19. juni 2014.

På workshoppen diskuterede 16 deltagere fra næsten lige så mange lande de vigtigste problemstillinger ved at beskytte medarbejderne under nedrivningen af reaktorer.

Dansk Dekommissionering er ganske kendt i udlandet for vores viden om strålingsbeskyttelse, og helsefysiker Thommy Larsen var inviteret til at fortælle om vores erfaringer med at afvikle og nedtage forsøgsreaktor DR2. Reaktoren var en letvandsreaktor af pooltypen, dvs åben opadtil, så man kunne se ned til reaktorkernen gennem syv meter vand. Den blev dekommissioneret i 2006-2008.

De internationale erfaringer kommer DD til gode, da vi herhjemme er de første, der skal løse opgaver med at dekommissionere. Ganske ofte oplever vi, at virksomheder rundt omkring i verden har stået med lignende problemer og har fundet en løsning, som kan genanvendes mere eller mindre direkte hos DD.Skip to content