DD-helsefysiker til FN reviewpanel

Ved næste års review-møde i FN’s Joint Convention, sidder en DD-medarbejder for den kritiske bordende. Helsefysiker Haraldur Hannesson er udpeget til panelet, som skal være med til at evaluere blandt andre USA’s håndtering af radioaktivt affald.

HHvert tredje år mødes de lande, som er tiltrådt FN’s konvention for sikker håndtering af radioaktivt affald og brugt brændsel, den såkaldte Joint Convention. I forbindelse med det såkaldte review-møde i 2015, skal landene – herunder Danmark – fremlægge sine politikker, sine mængder og typer af radioaktivt affald og ikke mindst sine planer for, hvordan man vil håndtere det radioaktive affald fremover.

De mange medlemslande er opdelt i grupper, som på forhånd læser hinandens rapporter, stiller spørgsmål og svarer på de andre landes spørgsmål. Til selve review-mødet sætter grupperne sig sammen, og hvert land bliver gennemgået og modtager positiv og negativ kritik. Hensigten er positiv – nemlig, at alle medlemslande løbende bliver bedre til at håndtere deres radioaktive affald og brugte brændsel.

Joint Convention udpeger i forbindelse med hvert review-møde fire officers fra andre lande til at gennemgå oplysningerne og styre spørgerunderne. Dansk Dekommissionerings helsefysiker Haraldur Hannesson er blevet udpeget til vice chair i et af disse paneler. Han skal være med til at gennemgå gruppe 1, som tæller ni lande, bl.a. USA, Polen og Indonesien. Det er kun anden gang, en dansker har fået rollen som officer i et Joint Convention-panel.

De udpegede review officers skal dels sikre, at spørgerunderne foregår med et konstruktivt fokus og får afdækket, hvad der eventuelt kan være uklart i landerapporterne. Dels gennemgår de fire officers, at landenes håndtering af radioaktivt affald og brugt brændsel foregår efter konventionen. Panelet skriver en landerapport og en samlet rapport for gruppen.

Danmarks og dermed Dansk Dekommissionerings håndtering af radioaktivt affald vil i 2015 blive kritisk gennemgået af review officers fra Finland, Kina, Sydafrika og USA. Herhjemme er Dansk Dekommissionering den eneste virksomhed, der beskæftiger sig med håndtering af radioaktivt affald. Vi indgår derfor aktivt i internationale paneler og samler viden fra besøg og konferencer i udlandet.Skip to content