Sådan gik 2014

Dansk Dekommissionering har haft et begivenhedsrigt år, og vore tre store dekommissioneringsprojekter er rykket store skridt videre. Kom med på en tur gennem 2014.

DDe tre anlæg, som vi har været i gang med at afvikle, er DR3-reaktoren, Teknologihallen og Hot Cells. DR3 (Dansk Reaktor 3) var Danmarks største forsøgsreaktor, og den var i drift 1960-2000. Teknologihallen husede produktionen af brændselsstave til DR3-reaktoren. Hot Cells var betonceller, hvor der blev forsket i bestrålede materialer og produceret kilder til medicinsk brug.

DR3
I DR3 har vi gennemført to store løfteoperationer og fjernet reaktorproppen og topringen, som har været kilet ned i reaktorblokken. Proppen, som også kaldes top shield plug eller TSP, udgjorde 22 tons afskærmning, og den var kraftigt radioaktiv på undersiden efter mange års drift af reaktoren. Da den blev fjernet, lagde vi i samme operation et afskærmningslåg over tanken.

Efter TSP-løftet i maj måtte vi i gang med at fræse beton af den nederste del af reaktorblokken, så der var plads til at manøvrere den brede top shield ring (TSR) ud.

Godt 20 cm beton blev fræset af facaden i en højde af 3,30 meter. I oktober blev TSR så løftet op af reaktoren og ned på en specialvogn, som transporterede den ud af reaktorhallen.

Teknologihallen
Teknologihallen er blevet grundigt renset, og vi er meget tæt på at blive færdige. Bygningen består af flere rum, hvor forskellige faser af produktionen af brændselsstave er blevet varetaget.

En stor del af arbejdet i Teknologihallen har lignet almindelig beskidt istandsættelse. Vi har fjernet borde, vaske, rør og gulvbelægning, og vi har slebet vægge og lofter for at sikre, at der ikke var spor af uran. Pulverrummet var det rum, hvor Risøs laboranter vejede uran i pulverform af og pressede det til faste brikker omgivet af aluminium. Det kunne ikke undgås, at lidt pulver blev hvirvlet op og satte sig som støv.

Opgaven med Teknologihallen trækker ud, fordi forureningen med uran i områderne har vist sig at være mere udbredt end forventet. Vore omfattende målinger sikrer, at al kontamination bliver fjernet.

Hot Cells
Det har været store planlægningsår for Hot Cells-projektet, hvor vi skal løse en udfordrende opgave: Betoncellerne skal renses gennem en 1,7 meter tyk mur. Det indebærer, at vi skal føre mekaniske arme ind gennem huller i muren og sandblæse cellerne i alle hjørner, også under det fastmonterede bord i hver celle. I løbet af 2014 har vi udviklet en støvsugearm og en sandblæserarm og forberedt ombygning af ventilationen. Selve arbejdet med ventilationsombygning og derefter grovrensning bliver sat i gang i 2015.

Affaldshåndtering
DD er ansvarlig for håndtering af det danske radioaktive affald; både det, vi selv producerer i forbindelse med dekommissioneringen, og affald fra eksterne kunder. Vi har løst en række specialopgaver i løbet af året, og vi har bl.a. hentet et gammelt blodbestrålingsanlæg fra et større hospital. Anlægget var fra 1968, og det vejede 1,2 tons. En DD-chauffør og en helseassistent stod for afhentningen, der foregik som særtransport. Vi har desuden bidraget til Sundhedsministeriets arbejde med en langsigtet løsning for det radioaktive affald. Om kort tid afleverer vi bidrag til et beslutningsgrundlag for langtidsmellemlager.

DD gør en stor indsats for at minimere mængden af radioaktivt affald. Vi har i 2014 frigivet 35 tons byggeaffald fra vores nedrivningsarbejde. Desuden arbejder vi på en løsning for at smelte eller forbrænde dele af affaldet. Formålet er at sortere de radioaktive dele fra og reducere den samlede mængde affald.

Internationalt samarbejde
DD deltager i vid udstrækning i internationalt samarbejde vedrørende dekommissionering, affaldshåndtering og strålingbeskyttelse. I 2014 har vi blandt andet bidraget til et IAEA-projekt, der skal samle erfaringer med strålingsbeskyttelse i forbindelse med dekommissionering af nukleare anlæg.

Vi har desuden fået en repræsentant i FN’s reviewpanel for radioaktivt affald. Det er kun anden gang en dansker er blevet udpeget til officer i et Joint Convention-panel.

DD deltager også i andre internationale fora. I 2014 er vi blevet optaget i TAG (Technical Advisory Board), som er et netværk for tekniske vidensmedarbejdere, dvs. ikke kommercielt og ikke for myndigheder. Vi har været på en række konferencer og studiebesøg i udlandet, og vi har haft besøg fra bl.a. vores søsterreaktor HIFAR i Australien, de finske strålingsbeskyttelsesmyndigheder og Stilleger, som er en sammenslutning af virksomheder, der arbejder med dekommissionering i tysktalende lande. DD også deltager i meget internationalt samarbejde på affaldsområdet, eksempelvis ERDO-arbejdsgruppen, som blandt andet undersøger muligheden for et regionalt depot for langlivet affald

En mere udførlig beskrivelse af vore aktiviteter kan findes i årsrapporterne under Publikationer.Skip to content